CONSILIEREA ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ

Activitati cu beneficiarii|Esti parinte / cadru didactic
|

Autor: Psiholog, Ochiș Mirabela Codruța

Cui se adresează: părinților

Consilierea școlară reprezintă procesul de orientare-învățare care se adresează subiecților educaționali (elevi, studenți, adulți care învață), ca și partenerilor educaționali ai acestora (părinți, cadre didactice) cu scopul abilitării acestora cu cele mai eficiente metode, tehnici și procedee de gestionare și rezolvare a problemelor lor educaționale. Rolul consilierului școlar este astăzi diferit de cel din trecut, care era limitat la orientarea vocațională a elevilor. Acum sunt urmărite sănătatea mintală, sănătatea comportamentală, sănătatea emoțională și dezvoltarea psihosocială. Atunci când ne referim, în general, la activitatea de consiliere școlară și în modul special la cea de orientare profesională, putem distinge cel puțin cinci roluri:

-Consolidare atitudinii pozitive față de învățare și muncă;

-Formare și dezvoltare diferențiată sub aspect de caracteristici generale de personalitate, informații, deprinderi, abilități și aptitudini;

-Informare asupra formelor variate de trasee academice și ocupații profesionale;

-Aprecierea obiectivă a posibilităților individuale;

-Asistarea în procesul decizional.

Consilierea si orientarea scolara- Ochis Mirabela

Contact:

Răspundem problemelor copiilor, părinţilor și cadrelor didactice, anonim și confidențial:

  • la telefon: 116 111 (fără prefix), gratuit din rețelele Telekom fix, Telekom mobil, Vodafone și Orange, de luni până vineri în intervalul 08.00 – 20.00.
  • pe email: telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, 7 zile din 7, 24 de ore din 24.