388 de copii din judetul Arad vor beneficia de masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, lanseaza proiectul „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”, cod SMIS 2014+: 106615.

Proiectul urmărește facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea, respectiv reducerea părăsirii timpurii a şcolii de către un numar de 388de copii, elevi în cadrul Şcolii Generale Adea, Şcolii Generale Țipar, Şcolii Generale Apateu și Liceului Tehnologic „Francisc Neuman”. În acest sens, proiectul va asigura îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale oferite în aceste 4 unitati de învățământ și abilitarea unui număr de 95 de cadre didactice şi membri ai echipelor desprijin pentru dezvoltarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate, menite să asigure accesul egal la educaţie al elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate. Proiectul include, totodată, implicarea unui numar de 400 de părinți în educația copiilor, prin dezvoltarea unor activități specifice.

“Educația eliberează și hrănește potențialul oricărui copil, cu singura condiție ca oricărui copil să i se asigure dreptul la educație. În acest context,proiectul „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate” pune în lumină un demers firesc, în cadrul căruia parteneriatul dintre societatea civilă, autoritățile locale, școala, părinții și copiii are șansa de a se exercita eficient în sprjinul celor 388 de copii antepreşcolari, preşcolari, copii din învăţământul primar si cel gimnazial, implicati in proiect.”, a declarat Cătălina Surcel, manager proiect, Asociația Telefonul Copilului.

Pe parcursul celor 32 de luni de implementare, se vor desfășura activități ale căror principale rezultate așteptate sunt următoarele:

 • 388 de copii din județul Arad beneficiari ai unui pachet de servicii medicale, ai unui pachet de vitamine și minerale și ai unui pachet de igienă personală pe durata a 2 ani școlari
 • 3 pagini web create să funcționeze ca un centru de resurse online pentru grupul țintă al proiectului
 • 300 de ședințe de consiliere psihologică și îndrumare online acordate
 • 400 de părinți beneficiari ai unui program de educație parentală susținut de 20 de educatori parentali formați în cadrul proiectului
 • 388 de planuri educaționale individualizate elaborate, aplicate și monitorizate
 • 400 de scheme de sprijin pentru părinți elaborate, aplicate și monitorizate
 • evaluarea psihologică a celor 388 de copii incluși în grupul țintă
 • 1 call center operațional dedicat grupului țintă 7 zile din 7
 • 950 de sesiuni de informare, consiliere psihologică și juridică, orientare și facilitare a intervenției instituțiilor abilitate
 • 228 de elevi beneficiari de sprijin pentru înțelegerea noțiunilor predate și efectuarea temelor
 • 95 de cadre didactice sprijinite să-și elaboreze și implementeze planuri de dezvoltare profesională și proiectele educaționale pentru copiii cu risc
 • 3 programe de formare acreditate MEN, 95 cadre didactice certificate
 • 60 de cadre didactice  participante la un schimb de experiență structurat în 4 ateliere tematice
 • 95 de cadre didactice beneficiare de instrumente de sprijin în valoare de 100 lei lună
 • 15 cadre didactice beneficiare de stimulente pentru performanță în valoare de 445 lei / lună
 • 1 sală de clasă amenajată și dotată cu echipamente IT
 • 388 de copii, 400 de părinți și 95 de cadre didactice participante la activități extracurriculare

Beneficiarul proiectului „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,cod SMIS 2014+: 106615 este Asociația Telefonul Copilului. Bugetul total al proiectului este 4.774.657,92 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul social european: 4.058.459.21 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 314.166,34 lei), iar perioada de implementare a acestuia este 17 mai 2018 – 16 ianuarie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Pentruinformaţii detaliate despre proiectul „Măsuri integrate de îmbunătățirea accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”, vă rugăm să ne contactaţi la numarul de telefon: 0740 111 468, adresa de e-mail catalina.surcel@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul www.telefonulcopilului.ro