492 de copii din judetul Arad au beneficiat de masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie

Arhiva comunicate
|

Asociatia Telefonul Copilului, impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, a implementat, in ultimele 38 de luni, proiectul „Masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie al copiilor din scoli defavorizate”, cod SMIS 2014+: 106615.

In ultimii 3 ani, in cadrul proiectului „Masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie al copiilor din scoli defavorizate”, am venit in sprijinul copiilor, parintilor si cadrelor didactice cu servicii online (516 sedinte de consiliere psihologica si indrumare online realizate si 783 de articole, interviuri, activitati si 39 de newslettere publicate pe centrul de resurse online), servicii telefonice (1084 de de sesiuni de informare, consiliere psihologica, consiliere juridica in conformitate cu legislatia in vigoare, orientare, facilitare a interventiei institutiilor abilitate, servicii de sanatate (controale medicale si stomatologice, oferirea de pachete de igiena copiilor, suplimente alimentare), constientizare privind regulile de mediu, servicii de sprijin pentru efectuarea temelor si intelegerea notiunilor predate in cursul zilei, servicii de sprijin in timpul vacantei de vara pentru a acoperi lacunele sau materia din clasele anterioare, evaluari psihologice periodice si activitati extracurriculare. Asadar, grupul tinta al proiectului a beneficiat de suport holistic pentru dezvoltarea unui stil de viata sanatos.
Din totalul apelurilor, în 48,2% din situatii au fost solicitate informatii cu privire la desfasurarea proiectului:

 • serviciile de care pot beneficia prin intermediul liniei de tip helpline 116 111 – activitati remediale, pachete de igiena, vitamine si minerale, consulturi medicale, in contextul pandemiei covid-19, atelierele campaniei „Sa ne hranim sanatos”;
 • indrumare cu privire la accesarea instrumentelor puse la dispozitia GT, precum Centrul de Resurse Online http://telefonulcopilului.ro/106615/;
 • specificul organizatiei Asociatia Telefonul Copilului si al proiectului.

In 59,4% din totalul sesiunilor de consiliere a fost prezenta nevoia de consiliere psihologica si a vizat aspecte precum:

 • analiza factorilor de risc care genereaza absenteismul scolar (ex: mediu familial conflictual, abuz de tip bullying, probleme emotionale);
 • identificarea factorilor de protectie, a surselor de rezilienta (ex: persoane-suport), in vederea echilibrarii emotionale;
 • incurajare referitor la importanta frecventarii cu regularitate a cursurilor scolare in contextul pandemiei si sprijin in vederea adaptarii la mediul online;
 • informare cu privire la riscurile prezente in mediul online – cyberbullying, phishing etc.;
 • acordarea suportului emotional referitor la restabilirea echilibrului in relatia copil/parinte, dominata de situatii conflictuale bazate pe absenta mijloacelor de comunicare asertiva, confuzie de rol, respectiv incal-carea granitelor personale, fiind analizata dinamica familiala;
 • acordarea sprijinului in vederea acomodarii cu restrictiile impuse si orientarea catre activitati instructiv-educative la domiciliu; consiliere cu privire la: petrecerea timpului liber (ex: vacanta) intr-un mod constructiv, practicarea distantarii sociale si a mentinerii legaturilor personale prin intermediul mijloacelor online;
 • avand in vedere contextul medical actual, consilierea s-a axat pe gestionarea trairilor emotionale atat ale copiilor (ex: manifestari din spectrul anxios – teama de examen, sentimentul de izolare/abandon), cat si ale părinților (ex: dificultati de comunicare si de impunere a regulilor) care ne-au contactat;
 • apelantii care ne-au contactat au beneficiat de consiliere psihologica in conformitate atat cu nevoile exprimate, cat si cu rezultatele evaluarii efectuate prin intermediul liniei 116 111, procesul de consiliere fiind unul personalizat si adaptat consilierii la distanta;
 • s-au purtat discutii libere, in vederea stimularii limbajului verbal si a imaginației – procese psihice importante in dezvoltarea armonioasa a copilului;
 • in cadrul procesului de evaluare și intervenție terapeutica au fost utilizate tehnici specifice abordarii rogersiene centrate pe client, precum: ascultarea activa, tehnici de reflectare (repetitia ecou, repetitia pe alt ton, amplificarea), tehnici de reformulare (prin inversarea raportului figura-fond, reformularea tip sinteza, clarificarea) si tehnici de deschidere;
 • beneficiarii grupului tinta au fost indrumati catre Centrul de Resurse Online http://telefonulcopilului.ro/106615/, pentru a accesa materialele realizate de catre experti cu privire la pandemia SARS-CoV-2.

In 35,1% din sesiunile de consiliere oferite prin intermediul Serviciului de tip helpline 116 111 au făcut referire la aspecte legate de educatie precum:

 • dificultati de adaptare la noile cerințe educaționale – cursuri online
 • nevoia de indrumare in vederea gestionarii temelor pentru acasa
 • prevenire abandon scolar, relatia la distanta elev-cadru didactic-parinte
 • exprimarea si clarificarea temerilor legate de inceperea noului an scolar
 • gestionarea timpului liber si a comunicarii cu ceilalti colegi/cadre didactice in perioada vacantelor

Consilierea juridica a apelantilor a constat in informarea si indrumarea acestora conform legislatiei in vigoare si a fost solicitata in 24% din situatiile preluate:

 • Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 • Legea Educatiei nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la gestionarea abuzului de tip bullying (ex: la articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins: „(11) In unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise comportamentele care constau in violenta psihologica – bullying.”);
 • Informare cu privire la prevederile legislative pentru acordarea de rechizite, respectiv Legea nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare;
 • Consiliere juridica cu privire la procedura de eliberare a actului de identitate, conform Ordonantei de Urgenta nr. 97 / 2005, republicata – privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Indrumare catre institutiile abilitate la nivel local/judetean – pentru solicitarile de sprijin financiar / material si informare referitor la desfasurarea anului scolar 2020 – 2021.

Proiectul a facilitat accesul la educatie si prevenirea, respectiv reducerea parasirii timpurii a scolii de catre un numar de 429 de copii, elevi in cadrul Scolii Generale Adea, Scolii Generale Tipar, Scolii Generale Apateu si Liceului Tehnologic „Francisc Neuman”. In acest sens, proiectul va asigura imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale oferite in aceste 4 unitati de invatamant si abilitarea unui numar de 95 de cadre didactice si membri ai echipelor de sprijin pentru dezvoltarea si promovarea unor servicii educationale de calitate, menite sa asigure accesul egal la educatie al elevilor proveniti din grupuri dezavantajate. Proiectul include, totodata, implicarea unui numar de 402 parinti in educatia copiilor, prin dezvoltarea unor activitati specifice.

Pe parcursul celor 38 de luni de implementare, activitatile desfasurate au atins rezultatele asteptate:

 • 429 de copii din judetul Arad beneficiari ai unui pachet de servicii medicale, ai unui pachet de vitamine si minerale si ai unui pachet de igiena personala pe durata a 2 ani scolari
 • 3 pagini web create sa functioneze ca un centru de resurse online pentru grupul tinta al proiectului http://telefonulcopilului.ro/106615/
 • 35.466 de accesari ale centrului de resurse online in 38 de luni
 • 516  sedinte de consiliere psihologica si indrumare online acordate
 • 402 parinti beneficiari ai unui program de educatie parentala sustinut de 20 de educatori parentali formati in cadrul proiectului
 • 388 de planuri educationale individualizate elaborate, aplicate si monitorizate
 • 400 de scheme de sprijin pentru parinti elaborate, aplicate si monitorizate
 • evaluarea psihologica a celor 388 de copii inclusi in grupul tinta
 • 1 call center operational dedicat grupului tinta 7 zile din 7
 • 1084 de sesiuni de informare, consiliere psihologica si juridica, orientare si facilitare a interventiei institutiilor abilitate
 • 228 de elevi beneficiari de sprijin pentru intelegerea notiunilor predate si efectuarea temelor
 • 95 de cadre didactice sprijinite sa-si elaboreze si implementeze planuri de dezvoltare profesionala si proiectele educationale pentru copiii cu risc
 • 3 programe de formare acreditate MEN, 95 cadre didactice certificate
 • 60 de cadre didactice participante la un schimb de experienta structurat in 4 ateliere tematice
 • 95 de cadre didactice beneficiare de instrumente de sprijin in valoare de 100 lei luna
 • 15 cadre didactice beneficiare de stimulente pentru performanta in valoare de 445 lei / luna
 • 1 sala de clasa amenajata si dotata cu echipamente IT
 • 429 de copii, 402 parinti si 95 de cadre didactice participante la activitati extracurriculare

Beneficiarul proiectului „Masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie al copiilor din scoli defavorizate”, cod SMIS 2014+: 106615 este Asociatia Telefonul Copilului. Bugetul total al proiectului este 4.774.657,92 lei (valoare eligibila nerambursabila din Fondul social european: 4.058.459.21 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 314.166,34 lei), iar perioada de implementare a acestuia este 17 mai 2018 – 16 ianuarie 2021.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Pentru informatii detaliate despre proiectul „Masuri integrate de imbunatatire a accesului la educatie al copiilor din scoli defavorizate”, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0740 111 468, adresa de e-mail catalina.surcel@telefonulcopilului.ro sau sa accesati website-ul www.telefonulcopilului.ro.