Anunt lansare procedura de atribuire POCU/74/6/18/106615 – 4

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11, email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro,Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesuluila educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă lansarea procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, în vederea atribuirii contractului de achiziţie produse de igienă personală (80 de pachete cu: 1 prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1periuță de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani și 1 pastă de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani şi 228 pachete cu: 1 prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1 periuță de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani și1 pastă de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani) pentru 308 copii (preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial) înscriși în 4 școlidin județul Arad. Valoarea estimată a contractului este de 53.900 lei (fără TVA), iar criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale şi va produce efecte până la executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate. Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 20.02.2019, ora 16:00. Pentru informaţiisuplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena Cătălina, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare  37  /  14.02.2019

Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de pachete de igienă personală
în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate
POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

–   Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţatdin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
–    Beneficiarul este obligat să implementeze în condițiioptime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare învigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
–    Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute, se vor achiziționa pachete cu produse de igienă personală conform descrierii de mai jos.
–    Pentru realizarea achiziției s-a realizat o cercetare a pieței privind disponibilitatea produselor și prețul acestora,
–   Având în vedere că valoarea estimată a achiziției nu depășește pragul valoric prevăzut la art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, achizitia de produse de igiena personala se va realiza şi prin transmiterea de solicitari de cotatii de pret catre trei operatori economici.

I.    Caracteristici și cerințele minime pentru achiziția de pachete de igienă personală

Vorfi achiziționate produse de igienă personală pentru 308 copii (preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial) înscriși în 4 școlidin județul Arad.
-Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Judeţ Arad
-Şcoala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare, Judeţ Arad
-Şcoala Generală Ţipar, Comuna Sintea Mare, Judeţ Arad
-Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Judeţ Arad

Caracteristicile fiecărui produs sunt descrise mai jos:
1.    Prosop – 1540 bucăți
–    cod CPV 39514100-9 prosoape
–    material 100% bumbac
–    dimensiuni: aproximativ 30 x 50 cm
–    densitate minim 450 gr/mp
–    capacitate mare de absorbție
–    culori sau imprimeuri diferite

2.    Săpun – 1540 bucăți
–    cod CPV 33711900-6 săpun
–    săpun lichid cu dispenser pentru o folosire ușoară
–    flacon de minim 300 ml
–    cu proprietăți antibacteriene, Protex sau echivalent

3.    Periuță de dinți pentru copii (pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani) – 400 bucăți
–    Cod CPV 33711710-7 Periuțe de dinți
–    Mâner ergonomic și antiderapant pentru o manevrare sigură și ușoară
–    Perii din capătul periuței mai lungi pentru o curățare optimă a dinților din spate
–   Periuța va include și capac de protecție din plastic pentru o igienă sigură, mai ales că mulți dintre copii locuiesc în case fără baie și deci o vor folosi și depozita în diverse locuri.
–    La fiecare tranșă se vor livra periuțe de cel puțin 2 culori diferite (de exemplu 200 bucăți verde / galben și 200 bucăți albastru / portocaliu) sau imprimeuri / desene diferite, astfel încât dacă sunt 2 frați să nu aibă periuțe identice și să le poată deosebi.

4.    Periuță de dinți pentru copii (pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani) – 1140 de bucăți
–    Cod CPV 33711710-7 Periuțe de dinți
–    Mâner ergonomic și antiderapant pentru o manevrare sigură și ușoară
–    Perii din capătul periuței mai lungi pentru o curățare optimă a dinților din spate
–   Periuța va include și capac de protecție din plastic pentru o igienă sigură, mai ales că mulți dintre copii locuiesc în case fără baie și deci o vor folosi și depozita în diverse locuri.
–    La fiecare tranșă se vor livra periuțe de cel puțin 2 culori diferite (de exemplu 114 bucăți verde / galben și 114 bucăți albastru / portocaliu) sau imprimeuri / desene diferite, astfel încât dacă sunt 2 frați să nu aibă periuțe identice și să le poată deosebi.

5.    Pastă de dinți pentru copii (pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani) – 400 de bucăți
–    Cod CPV 33711720-0 Pastă de dinți
–    Flacon de minim 75 ml
–    Arome fructate fără mentol, fără zahăr
–    Fără fluor deoarece copiii mai mici pot înghiți pastă în timpul periajului

6.    Pastă de dinți pentru copii (pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani) – 1140 de bucăți
–    Cod CPV 33711720-0 Pastă de dinți
–    Flacon de minim 75 ml
–    Pastă de dinți cu fluor pentru a proteja dinții împotriva cariilor

II.    Condiții de livrare

Livrarease va face în 5 (cinci) tranșe în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020, iar produsele descrise mai sus vor fi livrate la sediile celor 4 școli incluse în proiect conform contractului și comenzilor care vor fi făcute de Achizitor.
La fiecare dintre cele 5 tranșe vor fi livrate la sediile celor patru școli din județul Arad următoarele cantități:
–    308 prosoape
–    308 flacoane de săpun lichid
–    80 de periuțe de dinți pentru copii pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani
–    228 de periuțe de dinți pentru copii pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani
–    80 de bucăți de pastă de dinți pentru copii pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani
–    228 de bucăți de pastă de dinți pentru copii pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani
Produsele vor fi livrate în pungi care vor conține:
1.   80 de pachete cu: 1 prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1 periuță de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani și 1 pastă de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani.
2.    228 pachete cu: 1 prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1 periuță de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani și 1 pastă de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani.

III.    Preț unitar estimat lei fără TVA

1.   Preț maxim estimat pentru 1 pachet (constituit din 1 prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1 periuță de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani și 1pastă de dinți pentru grupa de vârstă 3 – 6 ani) – 35 lei fără TVA per pachet

2.    Preț maxim estimat pentru 1 pachet (constituit din 1prosop, 1 flacon de săpun lichid, 1 periuță de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani și 1 pastă de dinți pentru grupa de vârstă 6 – 15 ani)– 35 lei fără TVA per pachet

Valoare totală estimată lei fără TVA:
308 pachete x 35 lei fără TVA per pachet x 5 tranșe de pachete = 53.900 lei fără TVA

Întocmit,
Anamaria Iacovita
Coordonator program