Anunt lansare procedura de atribuire POCU/74/6/18/106615 – 8

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11, email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa suplimente alimentare, multivitamine si minerale pentru copiii din GT, la recomandarea medicului pediatru.
Valoarea maxima estimată a achiziției este de 67.900 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale şi va produce efecte până la executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 26.07.2019, ora 18:00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviţă Anamaria, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 450 / 19.07.2019
Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de pachete de suplimente alimentare în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

–    Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
–    Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
–    Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute, se vor achiziționa pachete suplimente alimentare, multivitamine si minerale pentru copiii din GT, la recomandarea medicului pediatru conform descrierii de mai jos.
–    Pentru realizarea achiziției s-a efectuat o cercetare a pieței privind disponibilitatea produselor și prețul acestora,
–    Având în vedere că valoarea estimată a achiziției nu depășește pragul valoric prevăzut la art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, achizitia de produse de igiena personala se va realiza şi prin transmiterea de solicitări de cotaţii de preţ către cel puţin trei agenti economici.

I.    Caracteristici și cerințele minime pentru achiziția de suplimente alimentare

Vor fi achiziționate suplimente alimentare pentru maxim 388 copii (preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial)  înscriși în grupul ţintă din cele 4 școli din județul Arad:

  • Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Judeţ Arad
  • Şcoala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare, Judeţ Arad
  • Şcoala Generală Ţipar, Comuna Sintea Mare, Judeţ Arad
  • Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Judeţ Arad

Caracteristicile fiecărui produs sunt descrise mai jos:

Multivitamine si minerale pentru copiii din GT, conform recomandarii  medicului pediatru. Necesitatea administrarii acestora, dozajul si frecventa vor fi stabilite de medic.
–    cod CPV – 33617000-8 – Suplimente minerale
Anteprescolari: suplimente cu vitamina D si calciu si vitamine cu minerale, sirop  80 mg /zi
Preşcolari: sirop cu vitamine si minerale 10 zile/ luna, 3 luni, cate 130 mg/zi
Clasele 1-4: vitamine si minerale tb sau plicuri, 2 tb sau plicuri/zi
Gimnaziu (clasele 5-8): vitamine si minerale tb sau  plicuri  2-3/zi

II.    Condiții de livrare

Livrarea se va face în maxim 5 (cinci) tranșe în perioada septembrie 2019 – 16 ianuarie 2021 (pe parcursul a doi ani şcolari), iar produsele descrise mai sus vor fi livrate la sediile celor 4 școli incluse în proiect conform contractului și comenzilor care vor fi făcute de către Achizitor.
La fiecare dintre tranșe vor fi livrate la sediile celor patru școli din județul Arad următoarele produse:

Centralizator vitamine si minerale copii GT
Categorii GT    Cantitate maxima    Suplimente    Tip    Cant/zi    Cantitate maxima/transa
Copii antepreşcolari    80    suplimente cu vitamina D si calciu si vitamine cu minerale     sirop    80 mg/zi sau 8 ml/zi    1 sticla de aprox 200ml * 80 copii
Copii preşcolari    80    vitamine si minerale    sirop    130 mg/zi sau 13 ml/zi    2 sticle de aprox 200 ml * 80 copii
Copii învăţământ primar    108    vitamine si minerale    Tablete sau plicuri    2/zi    1 cutie cu 60 tablete/plicuri * 108 copii
Copii învăţământ gimnazial    120    vitamine si minerale    Tablete sau plicuri    2-3/zi    1 cutie cu 60/90 tablete sau plicuri * 120 copii

Cantitatea de produse se va comanda in functie de recomandarea medicilor pediatrii, iar receptia si plata acestora se va efectua pentru fiecare comanda in parte. Cantitatea comandata nu va depasi cantitatea maxima estimata prin prezentul Referat de necesitate.

III.    Preț unitar estimat lei fără TVA

Prețul unitar pe copil este de 175 lei fara TVA pe toata perioada de implementare a proiectului, 35 lei pe semestru. La stabilirea pretului unitar au fost luate în calcul principalele vitamine si minerale de care au nevoie copii: vitaminele A, B, C si D, calciu, magneziu, zinc si fier si preturile practicate pe piata.
Valoare totală maxima estimată lei fără TVA:
388 copii x 175 lei fără TVA per copil = 67.900 lei fără TVA
În considerarea celor prezentate mai sus, vă rog să aprobați achiziționarea produselor menționate.

Întocmit,
Anamaria Iacovita
Coordonator program