Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 – 4

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive” – POCU/987/6/26/153988, nr. contract 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta în cadrul proiectului.

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, se vor achiziționa servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta, astfel:

Se va realiza o platforma de consiliere online www.116111.ro / vorbestecunoi@telefonulcopilului.ro care va putea fi utilizata atat in cadrul sesiunilor de consiliere si orientare, sesiunilor de dirigentie la nivelul tuturor unitatilor de invatamant din judet si regiune cat si ori de cate ori grupul tinta va avea nevoie de informatii sau de sprijin de la expertii Asociatiei Telefonul Copilului.

Valoarea estimată a ahiziției este de 9.900 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 10.02.2023, ora 18.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena Cătălina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare: 65 / 03.02.2023

Referat de necessitate pentru achiziția de servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta în cadrul proiectului “Școli sustenabile și incluzive” POCU/987/6/26/153988

Având în vedere că:

  • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive”, contract de finanțare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
  • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
  • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a subactivitatii A.1.5. CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE SI EXPLORARE A DREPTURILOR COPILULUI, se vor achiziționa servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta, conform descrierii de mai jos.
  • Având în vedere că serviciile de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizată, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 și 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,
  • Tinand cont că valoarea estimată a acestor servicii este de 9,900.00 lei fără TVA, achiziția de servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pieței de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.

I.    Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta

Se vor achiziționa servicii de realizare resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta, astfel:
Se va realiza o platforma de informare si sprijin online pe domeniul existent al Beneficiarului, www.116111.ro, care va putea fi utilizata atat in cadrul sesiunilor de consiliere si orientare, sesiunilor de dirigentie la nivelul tuturor unitatilor de invatamant din judet si regiune, dar si ori de cate ori grupul tinta va avea nevoie de informatii sau de sprijin din partea expertilor Asociatiei Telefonul Copilului.
Tehnologia utilizata pentru realizarea platformei online va fi limbaj de dezvoltare PHP, pe un server de date MYSQL, gazduita pe SERVER LINUX, server de web APACHE. Furnizorul va realiza platforma online descrisa mai sus la o calitate foarte bună din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și al machetării și va pune la dispoziția achizitorului ilustrații potrivite / adaptate textului si grupului tinta.
Resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta va respecta cu strictețe prevederile Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Achizitorul va valida structura resursei online si va pune la dispozitia furnizorului materialele care trebuie incluse in resursa online.

II.    Cerințele minime pentru resursa online de informare si sprijin pentru grupul tinta sunt descrise mai jos.

Caracteristici generale in ceea ce priveste designul:

–    Paginile platformei trebuie sa contina elemente cu cel putin 5 tipuri de prezentare pentru informatii;
–    Fonturile utilizate trebuie sa fie lizibile;
–    Platforma trebuie sa fie optimizata pentru motoarele de cautare;
–    Platforma trebuie sa contina sitemap;
–    Pltaforma trebuie sa includa service de prevenire si combatere a riscurilor;
–    Platforma va avea posibilitatea de a crea back-up bazei de date;
–    Trebuie sa aiba posibilitatea extinderii ulterioare;

Caracteristici generale in ceea ce priveste continutul:

–    Platforma trebuie sa contina minim urmatoarele elemente: sectiune de informare, sectiune de activitati, sectiune de proiecte, sectiune de stiri si noutati, formulare de contact, rapoarte, masuri antispam, functia de cautare;
–    Continutul platformei va fi livrat de Beneficiar;

Sectiunea publica va fi accesata fara user si parola fiind adresata vizitatorilor; Sectiunea privata pentru membrii va fi accesata pe baza unui user si a unei parole furnizate de catre Beneficiar; organizarea informatiei va fi realizata arborescent; informatiile vor fi monitorizate si moderate de catre administratorii platformei.
Sectiunea de administrare va permite administrarea tuturor informatiilor de pe platforma, iar accesul se va face doar pe baza de user si parola. Aceasta sectiune va permite descarcarea unor rapoarte de activitate pe platforma cum ar fi: numar postari, numar accesari etc.

Platforma va fi instalata pe serverul gazda al Beneficiarului, pe un domeniu existent deja. Platforma va fi realizata in termen de maxim 3 luni de la data semnarii contractului.
Furnizorul va asigura suport tehnic gratuit Beneficiarului timp de 12 luni de la data aprobarii platformei.
–    Cod CPV 30211300-4 – Platforme informatice
Preț unitar estimat lei fără TVA:
Cost 9.900 lei + TVA

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rămânem în așteptarea ofertei Dumneavoastră, în vederea achiziționării serviciilor meţionate mai sus.

Cu stimă,
Cătălina Surcel
Manager proiect