Anunt lansare procedura de atribuire POCU/988/6/26/153990 – 4

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Educație nonformală pentru școli incluzive” – POCU/988/6/26/153990, contract de finanțare nr. 91912/16.08.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de editare si tiparire si anume:

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, vor fi achiziționate servicii de editare si tiparire astfel:

 • Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
 • Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
 • Roll-up dubla fata;

Valoarea estimată a achiziției este de 7.424,80 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 24.10.2022. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna. Surcel Elena Cătălina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 901/18.10.2022

Referat de necessitate pentru achiziția de Servicii de editare si tipărire în cadrul proiectului “Educație nonformală pentru școli incluzive” POCU/988/6/26/153990

Având în vedere că:

 • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Educație nonformală pentru școli incluzive”, contract de finanțare nr.91912/16.08.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
 • Beneficiarul are obligația de a implementa în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
 • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activităţii 1/ Subactivităţii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, se vor achiziționa servicii de editare si tipărire conform descrierii de mai jos.
 • Având în vedere că serviciile de editare si tipărire sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizată, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 și 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,
 • Tinand cont că valoarea estimată a acestor servicii este de 7,425.00 lei fără TVA, achiziția de servicii de editare si tipărire se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pieței de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.

I. Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de tipărire și editare

Se vor achiziționa servicii de editare și tipărire pentru realizarea materialelor educationale si informative distribuite membrilor grupului tinta (GT), astfel:

 • Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
 • Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying;
 • Roll-up dubla fata;

Furnizorul va realiza materialele enumerate mai sus la o calitate foarte bună din punct de vedere al materialelor folosite, al finisării și al machetării și va pune la dispoziția achizitorului ilustrații potrivite / adaptate textului.
Toate materialele vor respecta cu strictețe prevederile Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Achizitorul va da bun de tipar pentru toate materialele elaborate de către furnizor.
Livrarea se va face la sediile celor 3 școli partenere în proiect conform contractului și comenzilor care vor fi făcute de Achizitor.

Cerințele minime pentru fiecare tip de material sunt descrise mai jos.

1. Brosura sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying
–    CPV: 79824000-6 | Servicii de tipărire şi de distribuție
–    Format A5, 16 pagini inclusiv coperta, interior hârtie cel puțin 150 gr/mp, coperta hârtie cel puțin 170 gr/mp, printare color, legare cu spiră metal – tiraj 340 bucăți.
–    Furnizorul va asigura editarea în limba română a textului primit de la achizitor într-un limbaj adaptat și ușor de înțeles pentru copii.
–    Furnizorul va asigura machetarea brosurii din punct de vedere al textului, graficii și imaginilor folosite, astfel încât să fie adaptat pentru copii, atrăgător și ușor de citit și înțeles.
–    Ilustrațiile vor fi puse la dispoziție de către furnizor și vor avea rezoluția de minim 300 dpi. Pentru ilustrații, furnizorul va avea și acordul de utilizare a acestora conform legislației în vigoare.
–    Pentru toata brosura, se vor asigura minim 10 (zece) ilustrații, iar pentru fiecare ilustrație care va fi utilizată vor fi prezentate cel puțin 2 (două) opțiuni din care achizitorul va alege varianta finală.

2. Material interactiv cu QR code sub forma unui material educational pentru prevenirea abuzului de tip cyberbullying
–    Cod CPV 79824000-6 | Servicii de tipărire și de distribuție
–    Format dimensiune stanta 231x 110 mm, policromie fata – verso, suport mucava caserata 1.5 mm 1 fata dcl 200gr, plastifiat lucios, 4+0 Stanta, stantare; ambalare individuala pungi transarente zip.
–    Furnizorul va asigura editarea în limba română a textului primit de la achizitor într-un limbaj adaptat și ușor de înțeles.
–    Furnizorul va asigura machetarea materialului interactiv atat din punct de vedere al textului, graficii și imaginilor folosite, cat si din punct de vedere al accesarii cu QR code. Materialul va fi adaptat astfel incat să fie atrăgător și ușor de citit și înțeles.
–    Ilustrațiile vor fi puse la dispoziție de către furnizor și vor avea rezoluția minim necesara pentru o cat mai buna vizibilitate de pe diferite dispozitive. Pentru ilustrații, furnizorul va avea și acordul de utilizare a imaginilor conform legislației în vigoare.

3.    Roll-up dubla fata
–    Cod CPV 79824000-6 | Servicii de tipărire şi de distribuție
–    Roll-up-ul trebuie sa aiba un sistem de afisaj retractabil, de sine statator, cu un panou grafic imprimat. Materialul grafic trebuie sa fie flexibil pentru a permite rularea sa in carcasa sistemului. Roll-up-ul trebuie sa pastreze mesajul grafic in acelasi plan. După ce este utilizata, partea grafica trebuie sa se ruleze inapoi in sistem, fiind astfel pregatit pentru transport, depozitare si reutilizare.
–    Layout-ul roll-up-ului va fi transmis de furnizor catre achizitor pentru a primi bun de tipar din partea achizitorului inainte de a se realiza productia.
–    Livrarea se va face la sediile celor trei școli partenere, eșalonat, în baza comenzii făcute de achizitor, precum si la sediul achizitorului. Roll-upurile vor fi folosite pe întreaga durată de desfasurare a proiectului.

II.    Preț unitar estimat lei fără TVA

1. Brosura format deschis A5, format inchis A6, 16 pagini (coperta inclusa), Suport 170g, Tipar 4+4, finisari – plastifiere mata integral, capsare tip caiet, ambalare 100 buc/pachet, tiraj 340 bucăți = 5,22 lei fără TVA / bucată x 340 bucăți = 1.774,80 lei fără TVA
2. Material interactiv cu QR code, policromie fata verso, dimensiune stanta 231x 110 mm, suport mucava caserata 1.5 mm, 1 fata dcl 200gr, plastifiat lucios, 4+0, Stanta, stantare, Ambalare individuala pungi transparente zip – tiraj 340 bucăți = 12.5 fără TVA / bucată x 340 bucăți = 4.250,0 lei fără TVA
3. Roll-up dubla fata, tiraj 5 bucăți = 280,00 lei fără TVA / bucată x 5 bucăți = 1.400,00 lei fără TVA

Valoare totală estimată: 1.774,80 + 4.250,00 + 1.400,00 = aprox. 7.425,00 lei fără TVA

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rămânem în așteptarea ofertei Dumneavoastră, în vederea achiziționării serviciilor menţionate mai sus.