Anunt procedura de lansare – POCU/74/6/18/106615 – 5

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de formare în domeniul mediului si anume:

 • În cadrul campaniei „Curat de primăvar㔠vor fi organizate ateliere demonstrative în cele 4 scoli asociate si derulate acţiuni de curaţenie a spaţiilor verzi din comunitate;
 • În cadrul campaniei „Să ne hrănim sănătos” vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunitaţile arondate celor 4 şcoli asociate, pregătire şi amenajare teren, plantare, întreţinere, realizare şi utilizare compost din deseuri menajere.
 • În cadrul campaniei „Să facem mult din puţin prin creativitate”, care are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, şcoală şi comunitate vor fi organizate 8 ateliere de recondiţionare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ şi amenajare spaţiu în cele 4 şcoli asociate.

Valoarea estimată a ahiziției este de 97.460 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Acordul-cadru si contractele subsecvente vor intra în vigoare la data semnării acestora şi vor produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 15.05.2019. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviţă Anamaria, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 248 / 10.05.2019

Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de servicii de formare în domeniul mediului în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

 • Asociația Telefonul Copiluluieste beneficiar al proiectului „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”, nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
 • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
 • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activităţii 1/ Subactivităţii 1.1 Campania de promovare a unui stil de viaţă sănătos, se vor achiziționa servicii de formare în domeniul mediuluiconform descrierii de mai jos.
 • Având în vedere că serviciile de formare in domeniul mediului sunt incadrate in Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizata, coroborat cu prevederile art.68, alin.2si art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,
 • Tinand cont ca valoarea estimata a acestor servicii este de 97.460 lei fara TVA, achizitia de servicii de formare în domeniul mediului se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea a minim trei candidati si publicarea pe site-ul proiectului a unui anunt.

Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de formare în domeniul mediului

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.1 – Campania de promovare a unui stil de viaţă sănătos, vor fi achiziționate servicii de formare în domeniul mediului si anume:

– Încadrul campaniei „Curat de primăvar㔠vor fi organizate ateliere demonstrative în cele 4 scoli asociate si derulate acţiuni de curaţenie a spaţiilor verzi din comunitate;

– În cadrul campaniei „Să ne hrănim sănătos” vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunitaţile arondate celor 4 şcoli asociate, pregătire şi amenajare teren, plantare, întreţinere, realizare şi utilizare compost din deseuri menajere.

– În cadrul campaniei „Să facem mult din puţin prin creativitate”, care are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, şcoală şi comunitate vor fi organizate 8 ateliere de recondiţionare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ şi amenajare spaţiu în cele 4 şcoli asociate.

Pentru organizarea celor 16 ateliere vor fi achiziţionate servicii specializate: servicii de formare în domeniul mediului – cod CPV 80540000-1.

Grupul ţintă căruia îi este adresată această activitate este format din 80 de copii antepreşcolari, 80 de copii preşcolari, 228 copii şcolari şi 400 parinţi.

Locaţii de desfăşurare ateliere:

 • Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Judeţ Arad
 • Şcoala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad
 • Şcoala Generală Ţipar, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad
 • Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Judeţ Arad

Cerințele minime pentru fiecare campanie/serviciu prestat sunt descrise mai jos:

 1. Campania „Curat de primăvară”

Campania „Curat de primavară” se adresează copiilor şi parinţilor incluşi în grupul ţintă al proiectului şi îşi propune să promoveze impactul asupra sănătăţii pe care îl au curaţenia spaţiilor în care ne desfăşurăm activitatea zilnică, organizarea spaţiului şi a timpului dedicat cureţeniei, metode de realizare a curăţeniei şi utilizarea unor materiale de curăţenie prietenoase cu mediul. Campania se va desfăşura în perioada martie-aprilie 2020 şi va consta în derularea unor ateliere demonstrative organizate în cele 4 şcoli asociate: Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad, Şcoala Generală Adea, Şcoala Generală Tipar şi Şcoala Generală Apateu. La fiecare atelier vor participa 30 de copii, 5 cadre didactice şi câte 5 părinţi, organizaţi în mai multe grupe. Se vor derula acţiuni de curăţenie a spaţiilor verzi din comunitate în care vor fi implicaţi atât membrii ai grupului ţintă cât si voluntari şi reprezentanţi ai autoritaţilor locale. În urma experienţei dobândite grupul ţintă va putea organiza activităţi similare pentru menţinerea curăţeniei atât la şcoală cât şi acasă.

 1. Campania „Să ne hrănim sănătos”

Campania „Sa ne hrănim sănătos” se adresează copiilor si parinţilor incluşi în grupul ţintă şi are ca obiectiv constientizarea impactului asupra sănătăţii pe care îl au agricultura bio şi reciclarea deşeurilor menajere. Campania se va derula în perioada mai – iunie 2019. În această perioadă vor fi organizate 4 ateliere demonstrative în comunităţile arondate celor 4 şcoli asociate. Fiecare atelier se va desfăşura pe parcursul a două zile, la care vor participa cîte 30 de copii organizaţi în mai multe grupe, 5 cadre didactice şi câte 5 părinţi. Atelierele vor avea ca obiectiv transmiterea cunostinţelor necesare pentru regenerarea grădinilor din goposdăriile membrilor GT în vederea producerii unor alimente sănătoase şi vor fi structurate în 4 sesiuni: pregatire si amenajare teren, plantare, intretinere, realizare şi utilizare compost din deseuri menajere. Dupa desfăşurarea atelierelor demonstrative 12 familii ale membrilor GT (câte 3 familii din fiecare şcoală asociată) vor beneficia timp de 5 zile de un program de consultanţă personalizat pentru a-şi dezvolta propriile grădini. Desfăşurarea atelierelor demonstrative va constitui de asemenea un bun prilej pentru membrii adulţi ai GT de a identifica şi iniţia activitaţi antreprenoriale care au potenţial de dezvoltare şi care pot contribui la bunăstarea familiei. Pentru a veni în sprijinul celor care identifică astfel de oportunitaţi vor fi organizate seminarii pentru promovarea ideilor de afaceri si a surselor de finanţare disponibile.

 1. Campania „Să facem mult din puţin prin creativitate”

Campania se adresează în principal copiilor, dar are un impact benefic şi asupra celorlalte categorii de grup ţintă. Campania are ca obiectiv reciclarea creativă a resurselor existente în gospodărie, şcoală şi comunitate şi constituie nu doar un mijloc de stimulare a creativităţii umane ci şi o sursă de inspiraţie pentru derularea unor activitaţi aducătoare de venit. Campania se va desfăşura în perioada septembrie-octombrie 2019 şi constă în organizarea a 8 ateliere de recondiţionare mobilier, realizare obiecte reciclate creativ şi amenajare spaţiu în cele 4 şcoli asociate (câte 2 ateliere în fiecare dintre cele 4 şcoli asociate, pe parcursul unei zile/atelier). La aceste ateliere vor participa câte 30 de copii, 5 parinţi si 5 cadre didactice organizaţi în mai multe grupe, iar rezultatele obţinute vor fi diseminate către comunitate prin organizarea unor zile ale „porţilor deschise” si către publicul larg prin organizarea unor expoziţii cu vânzare.

Luând în considerare cerinţele menţionate mai sus şi a categoriei de grup tinţă implicat în desfăşurarea acestor ateliere (inclusiv faptul ca o parte din grupul tinta este vorbitor de limba maghiara, in special grupul tinta care provine de la Scoala Gimnaziala „Olosz Lajos” Adea), furnizorul de servicii va trebui să prezinte cel putin cate o propunere pentru fiecare tip de atelier/campanie în parte, pe care beneficiarul o va aproba. De asemenea, furnizorul va trebui să documenteze fotografic si video desfăşurarea tuturor acestor ateliere. Experinţa în activităţi similare constituie avantaj.

Toate materialele/ustensilele/uneltele/consumabilele necesare desfăşurării atelierelor vor fi achiziţionate de către furnizor şi vor îndeplini cerinţele menţionate anterior – nu daunează mediului înconjurător.

Preț estimat lei fără TVA

Cercetările de piaţă realizate la momentul scrierii şi depunerii cererii de finanţare, au condus la o valoare totală estimată de 97.460,00 lei fără TVA.

Aceste costuri includ:

 • colectarea materialelor de la participanţi pe parcursul unei săptămâni: reviste, dopuri de diverse materiale, ziare, materiale textile, obiecte din plastic, becuri arse, cartoane, peturi de platic, cutii de carton, obiecte de mobilier vechi sau defect, cd-uri, doze de metal, etc.
 • materiale noi necesare atelierelor: aţă colorată de diferite grosimi, sfoară, gută de pescuit, carton de diverse culori si grosimi, textile colorate, aracet, adeziv universal cu acţionare rapidă, nasturi de diverse forme, marimi şi culori, sârmă subţire, cuie de diverse dimensiuni, vopsea pe bază de apă, pensule, trafaleţi mici din burete sau pâslă, tăviţe pentru vopsea, pistol cu plastic cald, batoane de plastic pentru pistol, bormasina cu acumulatori, cuttere, rigle, surubelniţe, foarfece, patente, ciocane, sprazuri cu vopsea, unelte şi consumabile pentru gradinărit, unelte şi consumabile pentru curăţenie ecologice.
 • resursa umană necesară: coordonator activitate cu experienţă în activităţi cu copiii, minim 2 formatori/atelier – ex: artisti plastici, ilustratori, specialişti în colaje, arhitecţi, peisagişti, designeri, experţi în permacultură, experţi în curăţenie, în funcţie de specificul atelierului.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobati achizitionarea serviciilor mentionate mai sus.

Întocmit,
Anamaria Iacovita
Coordonator program