Anunt procedura de lansare – POCU/74/6/18/106615 – 5_1

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, echipamente IT pentru dotarea spațiului multimedia ce se adresează sălilor de curs cu predare pe diferite grupe de vârsta, dar și instituțiilor dedicate persoanelor cu dizabilități.
Valoarea estimată a ahiziției este de 42.390 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale şi va produce efecte până la executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 14.06.2019. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviţă Anamaria, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 338 / 30.05.2019
Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de echipamente IT în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

  • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
  • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
  • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, se vor achiziționa echipamentele IT, conform descrierii de mai jos.
  • Ținând cont ca valoarea estimată a acestor produse este de 42.390 lei fără TVA, achiziția de echipamente IT pentru dotarea spațiului multimedia ce se adresează sălilor de curs cu predare pe diferite grupe de vârsta, dar și instituțiilor dedicate persoanelor cu dizabilități, se va realiza prin achiziționarea directă, prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate, respectiv prin consultarea a minim trei potențiali ofertanți si prin publicarea pe site-ul proiectului a unui anunț.

Caracteristici și cerințe minime pentru echipamentele IT

Denumire produs    Cerințe minime

Pachet interactiv: tabla interactiva+videoproiector +accesorii (stand pentru tabla si videoproiector)+Software Lb. Romana si suprafata pentru markere;    Pachetul va avea interfata USB 2.0 (HID Compliant), 2.4 GHz Wireless (optional), dimensiuni suprafata(mm) minim 1610 x 1200, diagonala tablei de minim 210 cm, acuratete 1 mm, constructia sa fie din ceramică și oțel, suprafața tablei să fie din oțel.
Pachetul asigura reglarea pe verticala cu minim 45cm in timp real a sistemului interactiv.
– Videoproiector fara efect de umbra si fara efecte de orbire;
– Software in limba romana, pentru un numar nelimitat de utilizatori;
– Software multidisciplinar adaptat curriculei specifice: matematica, chimie, biologie, fizica, geografie etc.;
– Pana la 10 utilizatori pot scrie simultan cu culori diferite;
– Mai multi utilizatori pot folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare;
– Machete, ilustratii, figuri 3D etc., care pot fi marite / micsorate sau rotite la 360 grade pentru analiza detaliata;
– Integrare cu cele mai populare si accesate formate: Microsoft Office, PDF, JPEG etc.
– Suport pentru aplicatii educationale 3rd-party;
– Suport integrat pentru adnotari – Microsoft Office Annotation Tools;
– Tastatura virtuala incorporata;
– Browser integrat pentru navigare pe Internet;
– Bara de instrumente customizabila;
– Optiuni de voting sau classroom response system;
– Videoplayer integrat pentru rularea materialelor video;
– Instalare fara driver (pentru sistem de operare Windows 10);
– Integrare nativa in solutiile de videoconferinta;
Televizor     Tip LED, smart TV, diagonal 125 cm, tip ecran plat, rezolutie ULTRA HD, 4K, intrare USB, iesire sunet 20W, Wi-fi integrat, tehnologie speciala HDR 4K, culoare negru, Accesorii incluse: cabluri si telecomanda,

Sistem audio    Putere 340W, 3D, 3.1, Subwoofer wireless, Bluetooth,  dimensiuni:1010.5 x 54 x 87.5 Difuzor si 452 x 335 x 154 Subwoofer, culoare argintie.

Valoare estimată

Cercetările de piaţă realizate la momentul scrierii şi depunerii cererii de finanţare, au condus la o valoare totală estimată de 42.390 lei fără TVA, calculată astfel:
Denumire produs    Cod CPV    Cantitate    Pret unitar – lei fără TVA    Valoare lei fără TVA
Pachet interactiv     32323400-7 38653400-1    4    6.300    25.200
Televizor 125cm    32324100-1    4    2.650    10.600
Sistem audio    32342410-9    4    1.647.5    6.590
Valoare totală, lei fără TVA    42.390
Valoare totală, lei cu TVA    50.444,10

Livrarea si instalarea produselor se va efectua la sediul fiecărei unități de învățământ, respectiv:

  • Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Judeţ Arad;
  • Şcoala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad;
  • Şcoala Generală Ţipar, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad;
  • Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Judeţ Arad.

Având în vedere faptul că valoarea tuturor produselor similare necesare implementării proiectului, nu depășesc valoarea pragului menționat la art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, produsele se vor achiziționa direct prin publicarea unui anunț pe site-ul proiectului.
Achiziția se va finaliza prin semnarea unui Contract de furnizare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați achiziționarea produselor meţionate mai sus.

Întocmit,
Coordonator program
Iacoviţă Anamaria