Asociatia Telefonul Copilului lanseaza, cu sprijinul Petrom, primul proiect de prevenire si combatere a fenomenului “bullying”

Arhiva comunicate
|

Bucureşti, 28 noiembrie 2013. Asociaţia Telefonul Copilului lansează proiectul ,,Bullying – de la hărțuirea verbală la hărțuirea fizică în rândul copiilor” prin care îşi propune să tragă un semnal de alarmă cu privire la existenţa acestui fenomen,  dar şi a metodelor de luptă împotriva acestuia. Proiectul constituie primul demers care tratează acest subiect în România şi este finanţat de Petrom în cadrul competiţiei de proiecte „Idei din Ţara lui Andrei”.În cadrul proiectului va fi dezvoltat un pachet educaţional împreună cuexperţi în psihologia copilului. Acesta va fi pus la dispoziţie în cadrul întalnirilor directe pe care Asociaţia Telefonul Copilului le va organiza în 20 de unităţi de învăţământ din Bucureşti, pe o perioadă de 5luni.

Violenţa verbală sau non-verbală, abuzul emoţional, excluderea sau violenţa fizică sunt diversele tipuri de abuz pe care le îmbracă fenomenul „bullying”. Acesta afectează sănătatea copiilor şi conduce adesea laprobleme emoţionale, tulburări de comportament, precum şi abandon şcolar, auto-mutilare sau chiar suicid. În perioada octombrie 2011 – octombrie 2013, Asociaţia Telefonul Copilului a înregistrat un număr de 2.907 cazuri de bullying în România.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului „bullying”, respectiv creşterea nivelului de informare al copiilor, părinţilor, cadrelor didactice şi al  ONG-urilor asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui fenomen.

Conform informaţiilor existente în baza de date a liniei telefonice gratuite de asistenţă pentru copii 116 111, gestionată la nivel naţional de Asociaţia Telefonul Copilului, fenomenul bullying este asociat următoarelor forme: bullying fizic în procentaj de 45.72%, bullying verbal în procentaj de 22.86%, bullying emoţional în procentaj de 15.24%, bullying relaţional în procentaj de 14.28% şi bullying online înprocentaj de 1.90%.

Analiza detaliată a fenomenului bullying pe baza datelor înregistrate la 116 111, respectiv a datelor înregistrate de serviciile telefonul copilului la nivel internaţional se regăseşte ataşat.

“Excluderea şi mai ales umilirea reprezintă o lovitură psihologică foarte mare, cu efecte pe termen lung precum pierderea încrederii în sine şi în ceilalţi, introversie, alienare, teamă, depresie, retragere, furie, chiar şi răzbunare. Momentul în care am realizat mai mult ca niciodată că un astfel de proiect este vital a fost acela în care prima tentativă de suicid, prima spitalizare a unui copil şi primul abandon şcolar al unui copil premiant au fost cazuri preluate la 116 111, în legătură cu fenomenul ,,bullying”. Aşadar, consecinţele sunt dramatice, iar ceea ce este şi mai dramatic este faptul că nimeni nu vorbeşte despre asta. În România, autorităţile nu adresează acest fenomen, în timp ce ân alte state fenomenul ,,bullying” se regăseşte printre subiectele cele mai importante din domeniul protecţiei drepturilor copilului. Dorim să mulţumim companiei Petrom pentru că vocea acestor copii se aude începând de astăzi şi în Ţara lui Andrei, oferindu-ne astfel şansa de a trage un semnal de alarmă şi de a identifica cele mai bune soluţii pentru prevenirea fenomenului”, a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociaţia Telefonul Copilului şi Deputy Regional Representative Europe, Child Helpline International.

Vă invităm să vizionaţi şi mesaje ale copiilorpe care Parlamentul European le-a luat la cunoştinţă în vara acestui an, în cadrul evenimentului organizat de Child Helpline International:

http://www.youtube.com/watch?v=dfdqDGquTIE

„În ultimii 2 ani, la Telefonul Copilului au fost înregistrate aproape 3000de cazuri de bullying, cu toate acestea subiectul e aproape inexistent pe agenda publică. Prin proiectul , Asociaţia Telefonul Copilului aduce în atenţia noastră, a tuturor, aceste cazuri şi propune soluţii de lungă durată pentru rezolvarea problemelor. Mă bucur că Petrom, prin Ţara lui Andrei, oferă sprijinul atât de necesar inţiativelor temerare.” a declarat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate, Petrom.

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului. Apelul către 116 111 este oferit gratuit la nivel national de Romtelecom şi Cosmote.

Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass media pentru toate materialele dedicate constant programului Telefonul Copilului. Totodată le mulţumim pentru asigurarea vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilorcopilului.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 12 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 30 octombrie 2013, un număr total de 1.933.733 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 44.504 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro

PETROM
Despre Țara lui Andrei
Țara lui Andrei susține proiecte inspirând comunitățile din România să intreîn acțiune și să-și schimbe viața în domenii cheie: crearea de locuri de muncă, acces la educație non-formală și cultivarea spiritului civic. Valorile Țarii lui Andrei sunt spiritul civic, spiritul de întreprinzător, educația (non-formală) și inovația. Țara lui Andrei esteo mare comunitate orientată către soluții, o comunitate a celor care nuse dau înapoi de la a lupta pentru a-și transforma inițiativele în realitate. Cetățenii Țării lui Andrei sunt oamenii cu spirit de lider, orientați către soluții.
Sustenabilitatea pentru Petrom
Din 2007,Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. Compania a alocat peste 30 de milioane de Euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se peprotecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. Ţara lui Andrei este principala noastră platformă de investiţie în comunitate prin care ne propunem să generăm valoare economică şi socială prin finanţări şi transfer de expertiză în vederea susţineri iniţiativelor antreprenoriale. Petrom este semnatar al UN Global Compact. Standardele de etică şi codul de conduită reglementează toate relaţiile de afaceri, iar dialogul şi implicarea părţilor interesate sunt parte integrantă a practicii comune de business. Începând cu anul 2013, Petrom raportează respectând direcţiile Global Reporting Initiative în cadrul raportului anual de sustenabilitate.Din 2012, Petrom a adoptat conceptul grupului OMV pentru un business responsabil – Resourcefulness. Obiectivul este dea dezvolta relaţii bazate pe câştig reciproc între societate, mediu şi Petrom prin soluţii inovative. Ne concentrăm pe managementul apei şi al CO2, siguranţa resurselor de energie pentru viitor, educaţie locală şi soluţii de dezvoltare pe termen lung.

OMV Petrom
OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier din sud-estul Europei, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Gaze şi Energie, Rafinare şi Marketing. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din sud-estul Europei în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost realizate investiţii de peste 8,8 miliarde euro în ultimii opt ani.
Lasfârşitul anului 2012, Grupul exploata în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 775 milioane de barili echivalentpetrol (750 milioane barili echivalent petrol în România). Cu o capacitate nominală anuală de rafinare de 4,2 milioane tone, OMV Petrom este prezent pe piaţa distribuţiei de produse petroliere din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operate sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea de comercializare produse petroliere în România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom.
Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, OMV Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, OMV Petrom operează centrala electrică pe gaze de 860 MW de la Brazi şi parcul eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW.
În anul 2012 cifra de afaceri a Grupului a fost de 5.891 milioane euro, iarEBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi Impozite) a fost de 1.270 milioane euro.
OMV, cea mai mare companie industrială publică din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. În Explorare şi Producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 437 TWh gaze în 2012. În Rafinare şi Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22 milioane tone și deținea la finalul anului 2012 aproximativ 4.400 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusivTurcia.
Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom,Fondul Proprietatea deţine 18,99%, Banca Europeană pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare 1,62%, iar 7,74% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.