Asociaţia Telefonul Copilului lansează Proiectul European Consolidarea participării copiilor în Societatea Europeană prin intermediul serviciului Telefonul Copilului 116 111

Arhiva comunicate
|

Proiectul „Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin intermediul serviciului „(Strengthening Children’s Voices in EU Society through Child Helplines”) reuneşte eforturile organizaţiilor din 6 state europene (Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Marea Britanie, Slovacia) într-un scop comun, acela de a da oportunitatea copiilor să se implice activ în deciziile care îi privesc.

Principalul obiectiv al demersului este acela de a oferi copiilor din cele 6 state europene posibilitatea de a se bucura de dreptul lor fundamental de a participa la deciziile care îi privesc, respectiv încurajarea copiilor de a participa activ în dezvoltarea serviciilor oferite lor la nivelul liniei de asistenţă pentru copii 116 111. În fapt, copiii implicaţi în proiect vor avea ocazia să îşi exprime gândurile, părerile şi sugestiilecu privire la serviciul care le este dedicat – Telefonul Copilului.

„Proiectul lansat astăzi va aduce copiii mai aproape de serviciul care le este dedicat – telefonul copilului 116 111, prin dezvoltarea, împreună cu ei,a unor mecanisme de intervenţie axate pe nevoile şi aşteptările lor. Participarea copiilor va conduce la o îmbunătăţire a serviciilor oferitede Asociaţia Telefonul Copilului, ceea ce va atrage tot mai mulţi copiisă caute sprijin la celălalt capăt al firului. Participarea copiilor înseamnă oportunităţi egale pentru a-şi exprima gândurile, părerile, de aaccesa informaţii, de a participa la decizii care îi afectează şi de a-şi cere drepturile în concordanţă cu vârsta şi nivelul de dezvoltare. Într-un cuvânt, prin acest proiect vom face ceea ce ştim cel mai bine: să ascultăm copiii” a declarat Cătălina Florea, director executiv Asociaţia Telefonul Copilului

Proiectul „Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin intermediul serviciului ”are drept obiectiv general crearea celor mai bune condiţii pentru ca vocile tot mai multor copii să fie auzite la Telefonul Copilului 116 111, la nivel european. Acest proiect are la bază dreptul copilului de aparticipa activ la dezvoltarea serviciilor oferite de Telefonul Copilului, astfel încât acestea să vină în întampinarea nevoilor tot maimari şi diverse cu care copiii se confruntă. Grupul ţintă al proiectului este format din: 80 de copii cu vârste cuprinse între 12-19 ani, 102 profesionişti ai serviciilor telefonul copilului din ţările partenere în proiect, 4.000 de profesionişti din sistemul de protecţie acopilului, precum şi profesori, părinţi sau alte persoane interesate derealizarea dreptului copilului de a participa la deciziile care îl privesc.

Asociaţia Telefonul Copilului a considerat importantă implicarea copiilor încă de la lansarea sa. An de an întâlnirile directecu copiii au reprezentat o prioritate. Astfel, în anul 2010 au fost organizate întâlniri directe cu 11.012 copii, în anul 2011 – 11.683 copii, iar în anul 2012 ne-am întalnit cu nu mai puţin de 36.606 copii.

Menţionăm că Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală în domeniul protecţiei copilului din Romania cu care Consiliul Naţional al Elevilor a semnat un acord de parteneriat în vederea realizării drepturilor copilului. Astfel, şi în cadrul acestui proiect, Consiliul Naţional al Elevilor va fi un partener de nădejde al Asociaţiei Telefonul Copilului, participând la toate activităţile acestuia.

“Pentru Consiliul Naţional al Elevilor, structură consultativă şi reprezentativă a elevilor din România, colaborarea cu Asociaţia Telefonul Copilului reprezintă o oportunitate, o modalitate facilă de a intra în contact cu problemele de actualitate ale elevilor din întreaga ţară. Încă din 2007, de la prima activitate la care Consiliul Naţional al Elevilor a participat alături de Asociaţia Telefonul Copilului, cei doi parteneri au urmărit promovarea şi conştientizarea în societate a necesităţii participării elevilor la procesul decizional. Consultarea permanentă dintre cele două organizaţiicontribuie în mod evident la dezvoltarea şi evaluarea obiectivă a serviciilor Telefonului Copilului, în vederea asigurării accesului la oportunităţi legate de drepturi, aflate în concordanţă cu vârsta şi necesitatea elevilor“ a declarat Andrei Bogdan Petre, Preşedinte, Consiliul Naţional al Elevilor

Proiectul reuneşte experienţa şi bunele practici dezvoltate de organizaţii din 6 state europene care gestionează serviciul Telefonul Copilului 116 111: Asociaţia Telefonul Copilului (Romania), Animus Association Foundation (Bulgaria),Nobody’s Children Foundation (Polonia), Safety Line Association (Cehia), Slovak Committee for UNICEF (Slovacia) şi ChildLine (Marea Britanie).

Iniţiativa este finanţată de Comisia Europeană prin intermediul programului de finanţare “Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie”, timp de 2 ani.

În ceea ce priveşte participarea copiilor, în cadrul proiectului vor fi organizate 4 grupuri de monitorizare şi de consultare formate din copii,iar acestea se vor forma în Romania, Bulgaria, Polonia şi Slovacia. Înfiinţarea grupurilor de monitorizare şi de consultare vor fi anunţate public pe website-urile organizaţiilor care gestionează serviciul Telefonul Copilului din cele 4 ţări partenere. Acestea îşi vor desfăşuraactivitatea în cadrul a 32 de workshop-uri la finalul cărora vorrezulta 4 rezumate referitoare la sugestii şi idei privind elaborarea unei metodologii care asigură şi monitorizează participarea copiilor la dezvoltarea şi evaluarea serviciilor Telefonul Copilului. De asemenea, 4 grupuri de lucru formate din specialiştii serviciilor Telefonul Copiluluivor lucra la dezvoltarea metodologiei, iar în al doilea an de implementare a proiectului va fi disponibilă şi o versiune online a acesteia care se va adresa profesioniştilor care lucrează la Telefonul Copilului.

Proiectul urmăreşte totodată şi creşterea capacităţii profesioniştilor care lucrează la capătul celălalt al firului 116 111 dea comunica eficient cu copiii vulnerabili. În acest sens vor fi organizate 6 vizite de lucru la fiecare dintre organizaţiile partenere, 6 cursuri de formare pentru consultanţii Telefonul Copiluluiavând subiecte predefinite, care au rezultat din nevoile în practică ale fiecărei organizaţii, cursuri susţinute de 2 profesionişti formaţi în cadrul vizitelor de lucru la serviciile Telefonul Copilului din ţările partenere în proiect, 314 întâlniri de supervizare a personaluluiserviciului Telefonul Copilului din ţările partenere, astfel: 120 de întâlniri interne de supervizare în cadrul Asociaţiei Telefonul Copilului,susţinute de coordonatorul call center şi un psiholog specializat în domeniul drepturilor copilului şi familiei, 98 în Bulgaria, 72 în Polonia şi 24 în Slovacia.

Proiectul îşi îndreaptă atenţia şi către îmbunătăţirea capacităţii sistemului de protecţie a copilului în fiecare ţară parteneră pentru a răspunde problemelor copiilor, exprimatela nivelul serviciului Telefonul Copilului 116 111, dar şi către evidenţierea celor mai arzătoare probleme cu care se confruntă copiii care contactează liniile de asistenţă Telefonul Copilului 116 111 din ţările partenere în cadrul proiectului.

În acest context vor fi analizate acordurile de parteneriat existente în ceea ce priveşte colaborarea dintre organizaţiile care gestionează serviciul Telefonul Copilului şi instituţiile de stat implicate în protecţia drepturilor copilului în fiecare ţară, în vederea revizuirii acestora conform bunelor practice existente în cele 6 ţări reprezentate în proiect. În urma analizei se va elabora 1 raport final cu recomandări, observaţii, concluzii şi bune practici.

Proiectul include şi o componentă de promovare a serviciului 116 111, care se va realiza printr-o campanie online în care copiii vor participa, de asemenea, activ şi vor avea posibilitatea să dezbată subiecte înregistrate la Telefonul Copilului. Scopul este acela de a promova în randul copiilor teme de discuţie pe marginea problemelor sesizate de alţi copii la Telefonul Copilului. Interacţiunea cu copiii se va realiza şi prin organizarea unor zile ale porţilor deschise, când copiii vor vizita call center-ul 116 111, dar şiprin crearea unui film de prezentare a activităţii serviciului Telefonul Copilului care va fi prezentat în cadrul întâlnirilor directe cu copiii în şcoli şi a unui număr de 5.000 de pliante special conceputepentru ei.

Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass media pentru toate materialele dedicate constant programului Telefonul Copilului, totodată le mulţumim pentru asigurarea vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 11 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2012, un număr total de 1.843.961 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 40.269 cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.