Asociatia Telefonul Copilului lanseaza proiectul STAND UP-Cresterea participarii si rolului societatii civile in influentarea si imbunatatirea politicilor publice

Arhiva comunicate
|

București, 30 August 2018

Asociația Telefonul Copilului lansează proiectul “STAND UP-Creșterea participăriiși rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”

Proiectul “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423, va fi derulat pe o perioadă de 16 luni și vizează atât conștientizarea în rândul publiculuia efectelor negative ale bullying-ului în rândul copiilor și adolescenților, cât și dezvoltarea și implementarea unor politici publice alternative pentru stoparea acestui fenomen.

Proiectul “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice” își propune identificarea, monitorizarea, analiza și evaluarea politicilor publice din domeniul educației care contribuie, prin efecte secundare, la apariția unui fenomen cu consecințe grave asupra drepturilor copilului-hărtuirea (bullying-ul) în mediul școlar. Scopul final este elaborarea unei politici publice alternative pentru prevenirea hărtuiriiîn mediul școlar și promovarea ei pentru a o înscrie pe agenda publică și institutională.

Aceast demers facilitează creșterea capacitătii Asociației Telefonul Copilulu de a elabora metodologii, proceduri și instrumente de lucru specifice domeniului politicilor publice, dezvoltarea unor instrumente de informare, consultare și implicare a publicului politicii publice în toate etapele procesului de infăptuire a acesteia, dobândirea de către resursele umane proprii a cunoștințelor, abilitătilor și atitudinilor necesare pentru a se implicaîn procesul de infăptuire a politicilor publice la nivelul de calitate solicitat de administrația publică, precum și dezvoltarea unui mecanism de colaborare cu organizațiile/instituțiile cu rol în promovarea, garantarea și supravegherea exercitării de către copii a drepturilor recunoscute de Convenția Drepturilor Copilului și legislația natională.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: descrierea situației curente afenomenului de hărtuire în mediul școlar, dezvoltarea unui sistem de implicare a Asociației Telefonul Copilului în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, dezvoltarea unei proceduri de monitorizare și evaluare a politicilor publice, a instrumentelor de lucru și a modelelor documentelor ce vor fiutilizate, analiză cadrului legal și instituțional la nivel național șiinternațional, constituirea unei rețele tematice, elaborarea și promovarea unei politici publice alternative pentru prevenirea și combaterea hărțuirii în mediul școlar, o campanie de informare și sensibilizare a opiniei publice, o dezbatere a politicilor publice alternative și o propunere de politică publică supusă atenției factorilor de decizie.

Beneficiarul proiectului “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423 este Asociația Telefonul Copilului. Bugetul total al proiectului este 999.996,71 lei (valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul social european: 823.039,14 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetulnațional: 156.957,63 lei), iar perioada de implementare a acestuia este21 iunie 2018 – 20 octombrie 2019.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Date de contact:

Pentru informații detaliate despre proiectul “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423,vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0740 111 468 sau adresa de e-mail catalina.surcel@telefonulcopilului.ro

Despre Asociaţia Telefonul Copilului

Cu o experienţă de 17 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-22.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2017, un număr total de 2.373.972 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 75.332 cazuri care au necesitat consiliere de lungă durată și / sau intervenţiainstituţiilor abilitate.