Asociaţia Telefonul Copilului şi instituţia Avocatul Poporului lansează astăzi acordul de parteneriat pentru respectarea drepturilor copilului în România

Arhiva comunicate
|

Cazurile de încălcare a drepturilor copilului şi gravitatea situaţiilor cu care ne confruntăm cresc de la an la an. Numai în primele trei săptămâni ale acestui an şapte copii şi-au pierdut viaţa, în propriile case, din cauza unor incendii izbucnite în lipsa părinţilor. Acestea sunt doar cazuri extreme, însă zeci de copii sunt abuzaţi sau neglijaţi în fiecare zi, în familie, în instituţii de învăţământ, în instituţii rezidenţiale. Pentru intervenţie, dar şi prevenirea unor astfel de cazuri, Asociaţia Telefonul Copilului şi Instituţia Avocatul Poporului au decis să încheie un Acord de Parteneriat.

Acordul  de Parteneriat semnat astăzi vizează colaborarea dintre cele două părţi în vederea respectării drepturilor copiilor, precum şi a informării şi consilierii copiilor şi părinţilor cu privire la acestea.

“Instituţia Avocatul Poporului acordă o importanţă deosebită respectării drepturilor tuturor cetăţenilor României, dar cu precădere respectării drepturilor celor mai vulnerabili dintre noi – copiii. În acest sens am apreciat iniţiativa Asociaţiei Telefonul Copilului de a ne uni eforturile într-un scop comun, acela al protecţiei drepturilor copilului, împotriva violenţei, cruzimii, exploatării, coruperii, neglijării şi a oricăror alte rele tratamente. Acordul de parteneriat semnat astăzi de Instituţia Avocatul Poporului şi Asociaţia Telefonul Copilului ne va aduce mai aproape de cazurile de încălcare a drepturilorcopilului, datorită existenţei liniei telefonice gratuite 116 111 gestionată de organizaţie şi astfel vom putea să luăm atitudine conform atribuţiilor Instituţiei”, a declarat Domnul Ionel Oprea, Secretar de Stat, Adjunct al Avocatului Poporului pentru domeniul – drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap

„Facem astăzi un nou pas înainte pentru cei în slujba cărora ne aflăm de mai bine de 11 ani – copiii. Avem încrederea lor şi acest lucru este reconfirmat zi de zi de dramele pe care copiii aleg să ni le împărtăşească la celălalt capăt al firului 116 111. Abuzurile asupra copilului, însă, nu pot fi oprite decât printr-un efortcumulat şi susţinut din partea tuturor actorilor implicaţi, de la familii la instituţiile statului. Iar acordul de parteneriat semnat astăzi între Asociaţia Telefonul Copilului şi Instituţia Avocatul Poporului aduce o nouă perspectivă asupra intervenţiei pentru cazurile în care drepturile copilului sunt încălcate în România. „, a declarat Cătălina Florea, director executiv Asociaţia Telefonul Copilului

Conform protocolului semnat astăzi, cu acordul beneficiarilor Asociaţiei Telefonul Copilului, organizaţia va semnala Instituţiei Avocatul Poporului cazurile grave de abuz sesizate de aceştia prin intermediul numărului 116 111, cazuri care nu îşi găsesc rezolvarea la nivelul instituţiilor abilitate la nivel local, pentru a putea permite demarareade urgenţă a anchetei şi pentru a asigura protecţia şi siguranţa copiilor. Instituţia Avocatul Poporului va oferi Asociaţiei Telefonul Copilului coordonatele Birourilor Teritoriale ale Instituţiei, precum şipersoane de contact la nivelul acestora în vederea unei colaborări eficiente. De asemenea, Instituţia Avocatul Poporului va oferi Asociaţiei Telefonul Copilului informaţii cu privire la soluţionarea situaţiilor semnalate în atenţia Instituţiei.

Conform datelor furnizate de baza de date a call center-ului Asociaţiei Telefonul Copilului, prima lună a acestui an  arată cifre îngrijorătoare: 6.822 de apeluri înregistrate, respectiv 377 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate.

Ȋn ceea ce priveşte datele comparative 2011 – 2012, dacă la finalul anului 2011 vorbeam despre un număr de 17.925 de copiicare au beneficiat de serviciile Asociaţiei Telefonul Copilului, la finalul anului 2012, baza de date a organizaţiei a confirmat un număr de40.853 de copii către care activităţile noastre s-au îndreptat fie prin intermediul 116 111, fie prin intermediul întâlnirilor directe cu copiii în cadrul proiectelor implementate, aşadar o creştere de 127,91% faţă de anul 2011.
Cazurileînregistrate şi anul trecut la Telefonul Copilului 116 111 au fost tot mai tulburătoare, iar consultanţii noştri s-au aflat la celălalt capăt al firului 7 zile din 7, în intervalul orar 08.00 – 00.00.

Ȋn anul 2012, cazurile de abuz asupra copilului şi violenţa în familie sesizate la 116 111 au înregistrat un procentaj de 47,09%. Faţă de anul 2011, cazurile de abuz sexual asupra copilului şi de trafic de minori auînregistrat o creştere de 13,04%, respectiv 156 astfel de cazuri. Consilierea psihologică a înregistrat un procentaj de 19,10% cel mai adesea în situaţii în care copiii se simţeau singuri, trişti, neinţeleşi, neglijaţi, discriminaţi, respinşi şi în legătură cu problemespecifice vârstei sau chiar sentimentale. Solicitările de consiliere psihologică în ceea ce priveşte starea accentuată de depresie a copiilorai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, au înregistrat însă o creştere de 24,17%, iar în unele cazuri s-a impus fie instituţionalizarea copiilor, fie plasamentul în familia extinsă; acestedin urmă soluţii au fost identificate cu precădere în situaţiile extreme în care copiii au dezvoltat comportamente deviante, care au condus la tentative de suicid şi automutilare.

Mediul cel mai frecvent raportat în ceea ce priveşte cazurile înregistrate la 116 111 este cel rural, în procentaj de 47,99%, urmat de cel urban, în procent de 41,86%, iar pentru un procentaj de 10,15% a fost solicitată confidenţialitatea. Ȋn ceea ce priveşte repartizarea pe judeţe, cele maimulte cazuri au fost înregistrate din judeţele Buzău, Constanţa, Ilfov,Iaşi, Teleorman, Bacău, Giurgiu, Dolj iar cele mai puţine au fost sesizate din judeţele Harghita, Sălaj,  Satu Mare, Alba, Mureş, Caraş-Severin, Bistriţa-Năsăud, Botoşani.
La fel de îngrijorătoare sunt şi datele comparative 2008 (anul în care 116 111 a devenit funcţional şi în România, înlocuind vechiul număr 0800 8 200 200, gestionat de Asociaţia Telefonul Copilului) – 2012. Dacă în anul 2008 Asociaţia Telefonul Copilului a înregistrat un număr de 9.868 apeluri, în anul 2012 baza de date a organizaţiei arată 138.104 apeluri înregistrate. Şi numărul beneficiarilor serviciilor oferite de AsociaţiaTelefonul Copilului a înregistrat o creştere semnificativă, aşadar, în anul 2012 înregistrându-se 40.853 de beneficiari, faţă de 3.799 în anul 2008.

Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass media pentru toate materialele dedicate constant programului Telefonul Copilului, totodată le mulţumim pentru asigurarea vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.
116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 11 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi alefamiliei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2012, un număr total de 1.843.961 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 40.269 cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.