Proiectul Traficul de minori pe înţelesul copiilor la final

Arhiva comunicate
|

Mai mult de 50% dintre copii ar accepta să însoţească un necunoscut în schimbul promisiunii unei vieţi mai bune, în schimbul unuicadou sau chiar pentru a servi un suc într-o localitate învecinată domiciliului lor. Majoritatea copiilor are conturi de messenger şi afurnizat date cu caracter personal precum nume, prenume, adresa de domiciliu, unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi – acestea sunt câteva dintre datele îngrijorătoare determinate în cadrul proiectului „Traficul de minori pe înţelesul copiilor”,demers care şi-a propus educarea copiilor şi tinerilor cu privire la primejdiile cauzate de traficul de persoane. Proiectul a fost derulat deAsociaţia Telefonul Copilului în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – M.A.I., Romtelecom, Cosmote, Radio Romania, Avia Motors şi a fost posibil datorită sprijinului financiar oferit de Ambasada Olandei. Rezultatele au fost extrase în cadrul întâlnirilor directe cu 7.014 copii.

Programul a reprezentat o consecinţă firească a creşterii numărului de apeluri de abuz sexual şi trafic de minori înregistrate la numărul de telefon 116 111 anul trecut faţă de anul 2010.

“Faptul că în România anului 2012 copiii încă nu sunt conştienţi cu privire la pericolele sociale grave la care pot fi expuşi este foarte îngrijorător. Atragem atenţia părinţilor cu privire la faptul că ei suntprincipala sursă de informare pentru cei mici. Lumea înconjurătoare este minunată în anii copilăriei, dar nu întotdeauna sigură şi este important să nu uităm acest aspect şi să ne pregătim copiii pentru el”, adeclarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociaţia Telefonul Copilului.

De asemenea, o analiză comparativă a apelurilor înregistrate la Telefonul Copilului 116 111 în perioada aprilie – iunie 2011, respectiv aprilie – iunie 2012, arată următoarele rezultate: 92de apeluri înregistrate în perioada aprilie – iunie 2012 cu privire la exploatarea sexuală a minorilor, cerşetorie, exploatare a minorilor prinmuncă, abuz sexual asupra minorilor faţă de numai 60 de astfel de apeluri înregistrate în perioada aprilie – iunie 2011, aşadar o creştere de 53,33% în urma derulării proiectului „Traficul de minori pe înţelesul copiilor”. 67,11% dintre aceste cazuri au reprezentat solicitări de consiliere psihologică, informare şi îndrumare din partea minorilor, restul au reprezentat solicitări de intervenţie.

În perioada aprilie – iunie 2012, în urma desfăşurării proiectului „Traficul de minori pe înţelesul copiilor”, 51,09% dintre cazuri au fost înregistrate din regiunea Transilvania. În ceea ce priveşte distribuţia urban – rural, din mediul rural a fost înregistrat un procentaj de 72,34% dintre apeluri, respectiv 27,66% din mediul urban, iar linia telefonică gratuită 116 111 a fost apelată în principal din rândul adolescenţilor, cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani.

Rezultatele estimate ale proiectului „Traficul de minori pe înţelesul copiilor” au fost depăşite semnificativ. Astfel, asistenţii sociali şi psihologii Asociaţiei Telefonul Copilului împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane au reuşit să desfăşoare activităţi educative cu 7.014 copii, respectiv activităţi de prevenire a traficului de minori cu 750 de cadre didactice, o creştere de 55,28% faţăde rezultatele estimate iniţial. Cadrele didactice vor asigura sustenabilitatea proiectului prin diseminarea informaţiilor şi către următoarele generaţii de copii. Şi în ceea ce priveşte numărul unităţilor de învăţământ, au avut loc întâlniri directe cu grupul ţintă în 29 de unităţi de învăţământ, faţă de numai 19 prevăzute în cererea de finanţare.

În urma campaniei de conştientizare, copiii au înţeles riscurile la care sunt expuşi, au învăţat să verifice informaţiile noi pe care le primesc, dar şi faptul că nu sunt singuri, telefonul copilului 116 111 fiind unul dintre prietenii la care pot apela oricând, atât pentru a se informa, cât şi pentru a semnala situaţii în care viaţa lor este pusă înpericol. De asemenea, copiii au primit informaţii asupra instituţiilor abilitate cărora se pot adresa atât la nivel local, cât şi la nivel central.

“Ambasada Olandei la Bucureşti a apreciat oportunitatea de a-şi fi putut uni forţele cu Asociaţia Telefonul Copilului şi cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) în vederea sporirii gradului de conştientizare a copiilor cu privire la pericolele traficului de persoane. Aşa cum au demonstrat rezultatele lui, proiectul acesta a fost necesar şi apreciat. Felicităm Asociaţia Telefonul Copilului şi ANITP pentru rezultatele entuziasmante.Pentru a avea succes pe termen lung, campania ar trebui să aibă un impact durabil. Prin urmare noi sperăm ca această campanie de informare să continue şi după încheierea acestui proiect. De asemenea mai sperăm şi ca activităţile de prevenire să fie diseminate şi în celelalte regiuni din România. Urăm ambilor parteneri ai proiectului mult succes în viitor în eforturile lor de promovare şi apărare a drepturilor copiilor din România”, a precizat E.S. domnul Matthijs van Bonzel, ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos.

Reamintim faptul că materialele informative pentru copii au inclus conţinut elaborat pe înţelesul lor şi au fost structurate pe 2 categorii de vârstă, respectiv11 – 14 sub sloganul „Traficul de copii nu e o joacă, e un abuz” şi 15 – 18 sub sloganul „Nu-ţi accidenta viaţa în traficul de copii”.Pentru cadrele didactice a fost elaborat un material informativ aparte.Totodată, în vederea extinderii numărului beneficiarilor proiectului, campania de conştientizare a inclus şi un spot radio difuzat gratuit de partenerul media al proiectului RADIO ROMANIA, precum şi o pagină web care prezintă mesajul şi informaţiile transmise în cadrul proiectului.

„Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a susţinut activ iniţiativa Asociaţiei Telefonul Copilului de a veni în întâmpinarea nevoilor de informare ale copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice dinmediul rural, cu privire la problematica traficului de persoane în general şi a traficului de minori în special. Structura noastră s-a implicat în această campanie atât la nivel central, prin contribuţia adusă la organizarea evenimentelor şi a materialelor de campanie, cât şila nivel local, prin participarea personalului Centrelor Regionale la întâlnirile cu grupurile ţintă. Implementarea campaniei de prevenire „Traficul de minori pe înţelesul copiilor” a oferit posibilitatea transmiterii de mesaje antitrafic uneia dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane. Întâlnirile directe cu copiii au asigurat informarea acestora cu privire la riscurile şi implicaţiile traficului de minori, precum şi despre posibilitatea de a cere ajutor prin intermediul liniei Telverde 0800.800.678 gestionată de către AN.I.T.P., în cazul în care s-ar putea afla în pericol. AN.I.T.P. apreciază ca necesară continuarea desfăşurării activităţilor de prevenire în zonele cu risc victimal ridicat, în mod unitar şi prin colaborări eficiente între actorii implicaţi în lupta împotriva acestui fenomen”, a precizat conducerea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass media pentru reportajele şi materialele dedicate acestui proiect, totodată le mulţumim tuturor pentru asigurarea constantă a vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 10 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 30 iunie 2012, un număr total de 1.782.681 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 38.107 cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.