Traficul de minori pe intelesul copiilor

Arhiva comunicate
|

Asociaţia Telefonul Copilului lansează proiectul „Traficul de minori pe înţelesul copiilor”,demers care îşi propune educarea copiilor şi tinerilor cu privire la primejdiile cauzate de traficul de persoane. Programul vine ca o consecinţă firească a creşterii numărului de cazuri de abuz sexual şi trafic de minori înregistrate la numărul de telefon 116 111 anul trecut faţă de anul 2010.

“Pornind de la conceptul ,proiectul îşi propune informarea copiilor şi adolescenţilor din regiunile Moldova şi Transilvania, mediul rural, în vederea prevenirii traficului de minori. Locul de muncă al părintelui / părinţilor în străinătate, sărăcia, şomajul părinţilor, anturajul, lipsa informaţiilorde acest gen sunt principalele cauze ale acestor forme de abuz. Considerăm că un copil educat este un copil avertizat. Acesta, ajutat, de asemenea, de educaţia venită din familie sau din şcoală, va şti să seapere mai uşor în faţa abuzurilor”, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului.

Iniţiativa este finanţată de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos,prin intermediul fondurilor FSA şi se va desfăşura până la data de 15 iunie 2012. Parteneri implicaţi în implementarea initiaţivei sunt MinisterulEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – M.A.I., Romtelecom şi Cosmote.

“Olanda consideră că dreptul la ajutor specializat, dreptul la atenţie şi sprijin în situaţii dificile, dreptul de a se bucura de copilărie sunt toate componente intrinseci ale drepturilor omului de care fiecare copiltrebuie să beneficieze. Asociaţia Telefonul Copilului are un rol important în apărarea şi promovarea acestor drepturi în rândul copiilor care au nevoie de ajutor din partea societăţii. Prin urmare, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti a decis să finanţeze iniţiativa comună a Asociaţiei Telefonul Copilului şi a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. Sper ca acest proiect să ajute la prevenirea traficului cu copii şi să îi ajute pe aceia dintre ei care aunevoie de sprijin în cazul în care se confruntă cu situaţii dificile. Avem şi noi în Olanda o instituţie similară, foarte populară printre copii, denumită ‘Kindertelefoon’. Linia verde operată de ‘Kindertelefoon’ înregistrează mai mult de 150,000 de apeluri în fiecarean, apeluri preluate, ca şi în cazul Telefonului Copilului, de voluntari calificaţi să consilieze copii. Prin urmare cooperarea noastrăcu Asociaţia Telefonul Copilului este firească, la fel cum este şi cea cu ANITP care are un rol important în prevenirea traficului cu copii.”, aprecizat E.S. domnul Matthijs van Bonzel, ambasadorul Regatului Ţărilorde Jos.

Proiectul se va desfăşura în unităţi de învăţământ din 13 judeţe ale regiunilor Moldova şi Transilvania, selectate împreună cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

„Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, ca structură de specialitate cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi evaluare, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului, susţine activ iniţiativa Asociaţiei Telefonul Copilului. Activitatea de prevenire este esentială în lupta împotriva traficului de persoane, iar COOPERAREA ramâne unul dintre celemai eficiente instrumente de prevenire. Traficul de persoane are un caracter transnaţional şi multicultural, necesitând abordări pluridisciplinare şi acţiuni desfăşurate în comun de către societatea civilă, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale. Campania lansată astăzi este rodul unei astfel de cooperări şi exprimă, încă o dată, convingerea noastră că numai un parteneriat consistent şi coerent ne poate ajuta să luptăm eficient împotriva traficului de persoane. ANITP îşi aduce aportul în această campanie atât la nivel central, prin contribuţia la organizarea evenimentelor, cât şi la nivel local, prin participarea personalului Centrelor Regionale la întalnirile cu grupurile ţintă”, a declarat Romulus Nicolae Ungureanu, Director AgenţiaNaţională împotriva Traficului de Persoane – MAI.

„Implicarea si responsabilitatea civică, educatia preventivă si informarea obiectivăsi eficientă sunt directiile principale care definesc misiunea publică asumată de către Radio România. Asociatia „Telefonul Copilului” împărtăseste aceste valori si de aceea, proiectul său „Traficul de minori pe întelesul copiilor” beneficiază nu doar de întregul sprijin mediatic al radioului public, ci si de întreaga apreciere a echipei Radio România pentru valoarea socială a acestei initiative. Mai mult decât atât, Radio România se consideră onorat să colaboreze cu Asociatia„Telefonul Copilului” în cadrul unui parteneriat consistent si coerent al cărui scop ambitios este scăderea numărului de cazuride abuz sexual si trafic de minori.” Directia Comunicare si Marketing,Radio Romania

Conştientizarea unui subiect atât de sensibil, precum traficul de minori, este vitală pentru copiii vulnerabili care nu cunosc primele semne şi riscurile la care sunt expuşi. Mai mult decât atât, identificarea acestor situaţii oferă, în acelaşi timp, autorităţilor posibilitatea de a interveni.

În urma campaniei de conştientizare, copiii vor şti că nu sunt singuri, vor învăţa despre telefonul copilului şi vor afla că pot suna la 116 111atât pentru a se informa, cât şi pentru a semnala situaţii în care viaţa lor este pusă în pericol. De asemenea, vor fi informaţi asupra instituţiilor abilitate cărora se pot adresa atât la nivel local, cât şila nivel central. Proiectul se adresează unui număr de cel puţin 5.000 de copii cu vârste cuprinse între 11 – 18 ani, precum şi unui număr de cel puţin 700 de cadre didactice, în vederea asigurării sustenabilităţiiacestuia. Materialele informative pentru copii includ conţinut elaboratpe înţelesul lor şi sunt structurate pe 2 categorii de vârstă, respectiv 11 – 14 sub sloganul „Traficul de copii nu e o joacă, e un abuz” şi 15 – 18 sub sloganul „Nu-ţi accidenta viaţa în traficul de copii”.Pentru cadrele didactice a fost elaborat un material informativ aparte.Totodată, în vederea extinderii numărului beneficiarilor proiectului, campania de conştientizare include şi un spot radio, precum şi o pagină web care prezintă mesajul şi informaţiile transmise în cadrul proiectului.

Numărul  total al cazurilor sesizate la Telefonul Copilului 116 111 din regiunile Moldova şi Transilvania a fost de 2660 în anul 2011, reprezentând o creştere de 109,78%,faţă de anul precedent, semnalând o nevoie accentuată de asistenţă – consiliere, informare, îndrumare şi monitorizare a cazurilor.

În ceea ce priveşte numărul cazurilor de abuz sexual şi trafic, conform bazei de date a call center-ului 116 111, din aceste regiuni au fost înregistrate 263 de apeluri în anul 2011, reprezentând o creştere de 74,17% faţă de anul 2010. Distribuţia acestor apeluri este următoarea: 24de apeluri de exploatare sexuală a minorilor, 115 apeluri de cerşetorieşi exploatare a minorilor prin muncă, 124 de apeluri de abuz sexual asupra minorilor.

Numărul  copiilor care reclamă astfel de cazuri la 116 111 este în creştere de la an la an, în principal din rândul fetelor cu vârste cuprinse între 10 – 15 ani, respectiv din rândul băieţilor cu vârste cuprinse între 16 – 17 ani. Cele mai multe cazuri sesizate de copii la 116 111 au fost înregistrate din judeţele Sibiu, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Cluj, Hunedoara, Braşov, Bacău .

Contăm şi în cazul acestui proiect pe sprijinul reprezentanţilor mass media şile mulţumim tuturor pentru asigurarea constantă a vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.

116111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom. Apelul către 116111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 10 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 martie 2012, un număr total de 1.744.909 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 37.078 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.
Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0724 310 636, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.