Unde incepe cersetoria, se sfarseste copilaria

Arhiva comunicate
|

Asociaţia Telefonul Copilului lansează proiectul „Unde începe cerşetoria, se sfârşeşte copilaria”, demers care îşi propune identificarea problemelor principale cauzate de fenomenul cerşetoriei, precum şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la efectele negative ale fenomenului cerşetoriei în rândul copiilor. Proiectul vine pe fondul  înmulţirii numărului de copii ai străzii în România, dar şi acreşterii numărului de cazuri de cerşetorie înregistrate la numărul de telefon 116 111 an de an.

“Ceea ce aduce nou acest proiect este faptul ca activităţile sunt concentrate exclusiv în cadrul comunităţilor locale în care fenomenul cerşetoriei are loc, reprezentatede toţi actorii implicaţii: copii, părinţi, autorităţi locale (consiliilocale, primării, poliţie), Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectorate Şcolare, organizaţii neguvernamentale la nivel local ai căror beneficiari sunt şi copii de etnie roma, cadre didactice, lideri ai comunităţilor roma. Ne-am asumat acest demers alături de partenerii noştri pentru că avem convingerea că putem aduce copiii acolo unde le este locul: la şcoală, nu în stradă. Cu alte cuvinte, fiecare copil merită şansa de a avea o copilărie normală”, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului

Proiectul este finanţat de Ambasada Franţei şi se vadesfăşura până la data de 31 mai 2013. Partenerii implicaţi în implementarea initiaţivei alături de Asociaţia Telefonul Copilului sunt Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul pentru Cercetarea şi PrevenireaCriminalităţii – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Romtelecom şi Cosmote.

Proiectul se va desfăşura în unităţi de învăţământ din Bucureşti sector 5, Ilfov şi din 3 judeţe ale regiunilor Moldova, Transilvania si Muntenia,selectate împreună cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane si Inspectoratul General al Poliţiei Române.

„Prin implicarea în acest proiect, ANITP îşi reafirmă dorinţa de cooperare cusocietatea civilă în prevenirea traficului de persoane. Mai mult, susţinerea pe care o acordăm iniţiativei Asociaţiei Telefonului Copilului este o consecinţă firească a bunei colaborări avute în alte campanii şi a rezultatelor obţinute în cadrul acestora. Activităţile care vor fi derulate vizează atât o mai bună conştientizare a riscurilorasociate traficului de persoane având ca formă de exploatre obligarea la cerşetorie, cât şi identificarea celor mai bune soluţii cu caracter preventiv. Agenţia este implicată în acest proiect atât la nivelul structurii centrale cât şi al Centrelor Regionale, prin organizarea şi participarea activă la întâlnirile cu grupurile-ţintă”, a declarat Romulus Nicolae Ungureanu, Director Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane – MAI.

“Prevenirea delincvenței juvenile şi victimizării minorilor constituie o prioritate a Poliţiei Române. Apreciem că acest proiect va contribui la o mai bună informare pentru protejarea copiilor, cerşetoria putând genera şi alte riscuri pentru aceștia” – declară domnul comisar şef de poliție Constantin Stroescu, șeful Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din IGPR.

Conştientizarea unui subiect atât de sensibil, precum cerşetoria, este vitală pentru copiii vulnerabili care nu cunosc riscurile la care sunt expuşi, iar proiectul de faţă ii va educa şi prin componenta de teatru-forum, dezvoltată special în cadrul acestuia, copiii vor intrând ei inşişi în rolul personajelor.

În urma campaniei de conştientizare, copiii vor şti că nu sunt singuri, vor învăţa despre telefonul copiluluişi vor afla că pot suna la 116 111 atât pentru a se informa, cât şi pentru a semnala situaţii în care viaţa lor sau a altora este pusă în pericol. De asemenea, vor fi informaţi asupra instituţiilor abilitate cărora se pot adresa atât la nivel local, cât şi la nivel central. Proiectul se adresează unui număr de cel puţin 500 de copii cu vârste cuprinse între 08 – 14 ani, precum şi unui număr de cel puţin 110 reprezentanţi ai instituţiilor şi comunităţilor locale, în vederea asigurării sustenabilităţii acestuia. Materialele informative pentru copii includ conţinut elaborat pe înţelesul lor sub sloganul „Locul tău este la şcoală, nu pe stradă”.Pentru reprezentanţii instituţiilor şi comunităţilor locale a fost elaborat un material informativ aparte. Toate materialele elaborate vor fi înmânate în cadrul întâlnirilor directe cu copiii şi cu autorităţile locale, care se vor desfăşura pe parcursul lunii martie.

Proiectul include şi o componentă aparte, respectiv o analiză care vizează identificarea principalelor probleme cauzate de fenomenul cerşetoriei. Analiza va fi realizată prin consultarea şi colectarea de date din partea atât a comunităţilor locale, cât şi a copiilor, prin intermediul chestionarelor elaborate în cadrul proiectului. Rezultatele vor fi facute publice la finalul proiectului, în cadrul unei conferinţe de presă.

De asemenea, se intenţionează ca informaţiile colectate în cadrul acestui proiect să fie folosite împreună cu alte studii de cercetare drept suport pentru dezvoltarea unui program strategic de prevenire şi combatere a traficului de minori. Toate aceste analize şi studii vor sta inclusiv la baza unei dezbateri publice viitoare despre reglementările legislative şi procedurile de lucru în vigoare pentru prevenirea şi combaterea cerşetoriei, respectiv a traficului de minori.

În ceea ce priveşte numărul cazurilor de abuz sexual, trafic, cerşetorie şi exploatare prin muncă consiliate la 116 111, conform bazei de date a call center-ului, la nivel naţional au fost înregistrate 288 de apeluri în anul 2012, reprezentând o creştere de 9,50% faţă de anul 2011. Distribuţia acestor apeluri este următoarea: 16 de apeluri de exploataresexuală a minorilor, 132 apeluri de cerşetorie şi exploatare a minorilor prin muncă, 140 de apeluri reprezentand abuz sexual asupra minorilor.

116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul Copilului. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.

Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 11 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 ianuarie 2013, unnumăr total de 1.852.766.909 de apeluri a fost înregistrat de AsociaţiaTelefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 40.666 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.
Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0724 310 636, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro.