Unul din doi copii, victima a abuzului de tip bullying la scoala

Arhiva comunicate
|

27 martie 2019
București

Asociaţia Telefonul Copilului atrage atenția asupra necesității unor măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului bullying în rândul copiilor.

La șase luni de la lansarea proiectului “STAND UP – Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice” (cod SMIS 2014+: 110423), Asociația Telefonul Copilului propune o serie de măsuri pentru prevenirea și diminuarea fenomenului bullying în mediul școlar.

Analiza informațiilor referitoare la fenomenul bullying cuprinse în baza de date a Asociației Telefonul Copilului, realizată în cadrul proiectului arată faptul că acest fenomen a afectat unul din doi copii care au apelat la serviciile Asociației Telefonul Copilului, în anul 2018. 77,22% dintre situațiile de abuz de tip bullying au avut loc în grădiniță / școală, iar 22,78% au avut loc în spațiul public. În 40,10% dintre situațiile de abuz de tip bullying, copiii au expus efecte ale acestui fenomen care reprezintă riscuri majore asupra sănătății mintale a copiilor victime. Copiii simt nevoia să se izoleze, se simt singuri, se simt excluși, sau au dificultăți în relaționare cu ceilalți copii, manifestă teamă și stări de anxietate în prezența colegilor de școală în procentaj de 74,29%. De asemenea, în procentaj de 25,71%, copiii simt nevoia să se automutileze, au tentative de suicid, gânduri suicidare și doresc să abandoneze școala.

„Cadrul normativ existent acoperă la nivel general problematica specifică abuzului de tip bullying, fără a o defini și individualiza între provocările subsumate violenței împotriva copilului. Analiza informațiilor referitoare la fenomenul bullying cuprinse în baza de date a Asociației Telefonul Copilului subliniază nevoia ca acest fenomen să fie recunoscut ca o problemă de sănătate publică, nu doar ca o simplă manifestare a unor procese psihologice individuale. În acest context, școala trebuie să abordeze bullying-ul în mod sistematic, ca parte a Planului de Dezvoltare Instituțională, iar prevenirea și diminuarea bullying-ului trebuie să devină indicator de calitate în instituțiile de învățământ, adoptat și monitorizat la nivelul ARACIP. În același timp, monitorizarea audio-video a unităților de învățământ trebuie să fie extinsă și la nivelul grădinițelor”, a declarat Cătălina Surcel, Director executiv, Asociația Telefonul Copilului.

În cadrul proiectului “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice” (cod SMIS 2014+: 110423), Asociația Telefonul Copilului a dezbătut soluțiile identificate împreună cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai partenerilor sociali și ai organizațiilor neguvernamentale. Rețeaua tematică de specialiști a identificat:

  • necesitatea dezvoltării și adoptării unei politici publice pentru prevenirea și diminuarea fenomenului bullying
  • necesitatea ca autoritățile să recunoască în mod formal existența fenomenului bullying și să convină asupra unei definiții a conceptului, pe baza studiilor existente în plan internațional, a bunelor practici din Uniunea Europeană, precum și a analizelor realizate în sistemul educațional românesc
  • necesitatea ca unitățile de învățământ să dezvolte proceduri de identificare și soluționare a bullyingului
  • necesitatea ca toți consilierii școlari de la nivelul CJRAE să aibă atribuții clare în domeniul educației pentru prevenirea bullyingului și să acționeze ca atare la nivelul unităților de învățământ
  • necesitatea ca teme legate de bullying să își facă loc în curriculumul școlar în cadrul orelor de consiliere și orientare, dirigenție, ca teme în cadrul curriculumului de educație civică și în manualele aferente
  • necesitatea formării inițiale și continue a personalului didactic în ceea ce privește bullying-ul
  • necesitatea ca inspectoratele școlare și unitățile de învățământ să organizeze campanii de sensibilizare referitoare la bullying

Trebuie reamintit faptul că beneficiarii direcți ai acestei politici educaţionale sunt elevii, dar sunt vizați ca beneficiari indirecți și părinţii, personalul didactic, categoriile asociate, comunitatea, întreaga societate.

Proiectul “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423, este derulat pe o perioadă de 16 luni și vizează atât conștientizarea în rândul publicului a efectelor negative ale bullying-ului în rândul copiilor și adolescenților, cât și dezvoltarea și implementarea unor politici publice alternative pentru diminuarea acestui fenomen și a consecințelor acestuia.

Beneficiarul proiectului “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423 este Asociația Telefonul Copilului.

Date de contact:

Pentru informații detaliate despre proiectul “STAND UP-Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice”, cod SMIS 2014+: 110423, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0740 111 468, sau adresa de e-mail catalina.surcel@telefonulcopilului.ro

Despre Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 17 ani în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, de luni până vineri între orele 08.00-20.00 și sâmbătă-duminică între orele 10.00-14.00 Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 31 decembrie 2018, un număr total de 2.450.888 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 82.684 cazuri care au necesitat consiliere de lungă durată și / sau intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Telekom România și Telekom România Mobile Communications. Asociaţia Telefonul Copilului răspunde copiilor şi părinţilor și online prin intermediul www.116111.ro, totodată prin intermediul aplicației mobile Happygraff, accesibilă pe telefoane mobile cu sistem de operare Android.