Anexa nr. 3/3 privind programul de sănătate a copilului şi familiei / 09 aprilie 2003

Legislatie
|

Ministerul Sănătăţii şi Familiei – Anexă din 21 martie 2003

Anexa nr. 3/3 privind programul de sănătate a copilului şi familiei 

În vigoare de la 09 aprilie 2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242bis din 09 aprilie 2003. Formă aplicabilă la 01 august 2018.

 

  1. PROGRAMUL DE SĂNĂTATE A COPILULUI ŞI FAMILIEI

Instituţii coordonatoare ale programului:

Ministerul Sănătăţii şi Familiei – Direcţia de Asistenţă Familială şi Socială

Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu” Bucureşti

Unitatea de Management a Programelor de Sănătate a Femeii, Copilului şi Familiei (UMP)

 

  1. INTERVENŢII DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII

 

INTERVENŢIA NR. 1: CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATEA REPRODUCERII.

OBIECTIVUL 1. CONSOLIDAREA ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE A REPRODUCERII ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU SERVICIILE DE SPECIALITATE.

Activităţi

instruirea şi perfecţionarea personalului medical din asistenţa medicală primară şi de specialitate

îmbunătăţirea comunicării naţional – local – furnizori prin întâlniri periodice trimestriale

procurare şi distribuţie de contraceptive

implementarea sistemului informaţional, tipărirea şi distribuţia de fişe şi formulare de contracepţie

susţinerea activităţilor cabinetelor de Planificare Familială

OBIECTIVUL 2. PROMOVAREA METODELOR MODERNE DE CONTRACEPŢIE.

Activităţi

campanii de IEC pentru promovarea metodelor moderne de contracepţie

 

INTERVENŢIA NR. 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI CONSULTAŢIEI PRENATALE.

Activităţi

distribuţia formularelor unice de înregistrare a consultaţiilor prenatale şi a carnetului gravidei

instruirea personalului medical pentru folosirea formularelor unice

 

INTERVENŢIA NR. 3: PROFILAXIA ANEMIEI FERIPRIVE LA GRAVIDĂ.

Activităţi

procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la gravidă

monitorizarea prevalenţei anemiei la gravidă

 

INTERVENŢIA NR. 4: IDENTIFICAREA PRECOCE A FEMEILOR CU RISC DE AFECŢIUNI MALIGNE GENITO-MAMARE.

OBIECTIVUL 1. DEPISTAREA ACTIVĂ PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Activităţi

elaborarea metodologiei de depistare a factorilor de risc în neoplasmul genito-mamar

pregătirea teoretică şi practică a medicilor de familie pentru prelevarea probelor

pregătirea citologilor şi citotehnicienilor pentru citirea probelor

procurarea echipamentelor şi materialelor specifice

efectuarea examenului de depistare activă (prelevarea şi fixarea probelor)

transportarea probelor prelevate şi al rezultatelor

citirea şi interpretarea rezultatelor

identificarea şi izolarea infecţiei virale cu risc oncogen şi a markerilor tumorali specifici

OBIECTIVUL 2. DEPISTAREA RISCULUI ONCOGEN PENTRU CANCER DE GLANDĂ MAMARĂ

Activităţi

elaborarea metodologiei de identificare şi monitorizare a afecţiunilor benigne şi maligne ale glandei mamare

OBIECTIVUL 3: INFORMAREA POPULAŢIEI (IEC)

Activităţi

campanii de IEC pentru promovarea depistării precoce a cancerului genito-mamar

 

INTERVENŢIA NR. 5: PROFILAXIA SINDROMULUI DE IZOIMUNIZARE R(H).

Activităţi

vaccinarea antiD a populaţiei ţintă

 

INTERVENŢIA NR. 6: PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI CRONICE ALE FEMEII.

OBIECTIVUL 1. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL INFERTILITĂŢII.

Activităţi

investigarea standardizată a cuplurilor sterile

tratamentul infertilităţii de cuplu

OBIECTIVUL 2. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL TULBURĂRILOR LEGATE DE MENOPAUZĂ.

Activităţi

investigarea standardizată a femeii la menopauză

tratamentul tulburărilor de menopauză

 

  1. INTERVENŢII DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII COPILULUI

 

INTERVENŢIA NR. 7: PREVENIREA ENCEFALOPATIEI CAUZATE DE FENILCETONURIE ŞI HIPOTIROIDISM CONGENITAL.

Activităţi

efectuarea testelor specifice şi tratamentul cazurilor confirmate

luarea în evidenţă la nivelul medicului de familie

 

INTERVENŢIA NR. 8: PROFILAXIA MALNUTRIŢIEI LA PREMATURI

Activităţi

administrarea laptelui – medicament formulă special pentru prematuri

 

INTERVENŢIA NR. 9: PROFILAXIA DISTROFIEI LA SUGAR ŞI COPIL.

OBIECTIVUL 1. PROFILAXIA MORBIDITĂŢII INFANTILE DATORATE DISTROFIEI LA COPII 0-1 AN PRIN ADMINISTRAREA DE LAPTE PRAF

Activităţi

administrarea de lapte praf sugarilor cu indicaţie

OBIECTIVUL 2. PROMOVAREA ALĂPTĂRII LA SÂN

Activităţi

campanii de IEC pentru promovarea alăptării

susţinerea funcţionării Comitetului Naţional de Promovare a Alăptării

 

INTERVENŢIA NR. 10: PROFILAXIA RAHITISMULUI CARENŢIAL AL COPILULUI.

Activităţi

procurarea şi distribuţia vitaminei D

 

INTERVENŢIA NR. 11: SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN COLECTIVITĂŢI DE COPII ŞI ADOLESCENŢI.

Activităţi

asigurarea cu medicamente, materiale sanitare, echipamente specifice a cabinetelor şcolare/studenţeşti

 

INTERVENŢIA NR. 12: PROFILAXIA ANEMIEI FERIPRIVE LA COPIL.

Activităţi

procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la copii

monitorizarea prevalenţei anemiei la copil

procurare şi administrare de eritropoetine la nou născuţii prematuri

 

INTERVENŢIA NR. 13: PREVENIREA APARIŢIEI DEFICIENŢELOR DE DEZVOLTARE NEUROPSIHICĂ LA COPIL.

Activităţi

dotare echipamente specifice

instruirea personalului medical

identificare copiilor la risc

terapie complexă prin program de reabilitare oferit de echipă multidisciplinară

 

INTERVENŢIA NR. 14: PREVENIREA APARIŢIEI CECITĂŢII ŞI TULBURĂRILOR DE REFRACŢIE LA PREMATURI

OBIECTIVUL 1. PREVENIREA APARIŢIEI CECITĂŢII LA PREMATURI

Activităţi

procurare de echipamente specifice, instrumentar, medicamente şi examinări pentru depistarea riscului de cecitate

OBIECTIVUL 2. PREVENIREA APARIŢIEI TULBURĂRILOR DE REFRACŢIE LA COPIL

Activităţi

procurare de echipamente specifice, instrumentar, medicamente şi examinări pentru corectarea tulburărilor de refracţie la copil

 

INTERVENŢIA NR. 15: PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI CRONICE ALE COPILULUI.

OBIECTIVUL 1. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL SINDROMULUI DE DETRESA RESPIRATORIE LA NOU-NĂSCUŢI.

OBIECTIVUL 2. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL ASTMULUI BRONŞIC LA COPIL

OBIECTIVUL 3. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL HEPATITEI B ŞI C LA COPIL

OBIECTIVUL 4. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL DIAREEI CRONICE ŞI SINDROMULUI DE MALABSORBŢIE LA COPIL

OBIECTIVUL 5. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL MUCOVISCIDOZEI LA COPIL

OBIECTIVUL 6. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL HEMOFILIEI LA COPIL

OBIECTIVUL 7. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL EPILEPSIEI LA COPIL

OBIECTIVUL 8. PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL IMUNODEFICIENŢELOR PRIMARE UMORALE LA COPIL

Activităţi

profilaxie şi administrare de tratament specific

 

III. INTERVENŢII DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII ŞI COPILULUI

 

INTERVENŢIA NR. 16: ORGANIZAREA UNEI REŢELE DE CENTRE DE DIAGNOSTIC PRE- ŞI POST-NATAL

OBIECTIVUL 1. ORGANIZAREA UNEI REŢELE DE CENTRE DE DIAGNOSTIC PRE- ŞI POST-NATAL

Activităţi

definirea principiilor şi normelor regionalizării diagnosticului pre- şi postnatal

organizarea structurilor regionale de diagnostic pre- şi postnatal

dotarea cu echipament specific şi desfăşurarea de activităţi specifice de testare

definirea principiilor şi normelor regionalizării diagnosticului genetic

OBIECTIVUL 2. DEPISTAREA PRECOCE A SINDROAMELOR GENETICE

Activităţi

organizarea structurilor regionale de genetică medicală

dotarea cu echipament specific şi desfăşurarea de activităţi specifice de testare

 

INTERVENŢIA NR. 17: REABILITAREA ŞI REORGANIZAREA ASISTENŢEI MEDICALE SPITALICEŞTI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE ŞI NEONATALE.

OBIECTIVUL 1. REGIONALIZAREA ASISTENŢEI NEONATALE

Activităţi

evaluarea situaţiei şi necesarului

costuri locale legate de programul Matrom şi RoNeoNat

dotarea cu echipament specific furnizat de partea elveţiană

instruirea personalului medical mediu şi superior de către partea elveţiană

refacerea infrastructurii în unităţile de obstetrică-ginecologie din România

Dotare cu echipamente conform gradului de ierarhizare a unităţilor de Obstetrică-Ginecologie din România

OBIECTIVUL 2. EXTINDEREA SISTEMULUI „ROOMING-IN” ÎN MATERNITĂŢI

Activităţi

costuri locale legate de extinderea sistemului „rooming-in”

dotarea cu echipament specific

instruirea personalului medical mediu şi superior

 

INTERVENŢIA NR. 18: PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII FEMEII ŞI COPILULUI LA NIVEL COMUNITAR

OBIECTIVUL 1. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Activităţi

formare de formatori

instruirea asistentului medical comunitar în zonele pilot

implementarea sistemului de asistenţă medicală comunitară în zonele pilot

OBIECTIVUL 2. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MEDIATORI SANITARI COMUNITARI DIN CADRUL COMUNITĂŢILOR DE RROMI

Activităţi

formarea de mediatori sanitari din cadrul comunităţilor de rromi

implementarea sistemului de mediatori sanitari comunitari în zonele pilot

OBIECTIVUL 3. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEII ŞI COPILULUI

Activităţi

înfiinţarea şi susţinerea de centre pilot pentru prevenirea violenţei împotriva femeii şi copilului

OBIECTIVUL 4. CAMPANII DE PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEII ŞI COPILULUI

Activităţi

campanii de IEC împotriva violenţei asupra femeii şi copilului

 

INTERVENŢIA NR. 19: UNITATEA DE COORDONARE A PROGRAMULUI DE SĂNĂTATE A COPILULUI ŞI FAMILIEI.

Activităţi:

susţinerea funcţionării Unităţii de Management

susţinerea managementului PN3 la nivelul judeţelor

susţinerea Comisiilor Judeţene pentru Sănătatea Copilului şi Familiei

 

Indicatori de evaluare a programului

 

Indicatori eficienţă:
Cost mediu/Intervenţie de promovarea sănătăţii copilului (mii lei) 46.944.000
Cost mediu/Intervenţie de promovare a sănătăţii reproducerii (mii lei) 18.038.300
Cost mediu/Campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) (mii lei) 1.456.853
Indicatori fizici
Număr intervenţii de promovarea sănătăţii copilului 9
Număr de intervenţii de promovare a sănătăţii reproducerii 10
Număr de campanii informare, educare şi comunicare (IEC) 4
Indicatori de rezultate (%)
Scăderea mortalităţii infantile la 1000 născuţi vii (0/00) 18
Scăderea mortalităţii materne prin avort la 1000 născuţi vii (0/00) 16