Consilierea vocațională. Modelul Holland

Categorie PROFESORI|Educatie
|

În acest articol ne-am propus să prezentăm teoria lui Holland cu privire la tipurile de personalitate și profesiile potrivite, în funcție de caracteristicile fiecărui tip. Acest model poate fi util atunci când încercăm să ghidăm elevii spre a-și atinge potențialul maxim din punct de vedere profesional.

Conform ipotezei lui Holland (1997), persoanele caută și vor intra în medii de muncă ce le permit să își exercite abilitățile și deprinderile, să-și exprime atitudinile și valorile și să-și asume roluri cu care se pot identifica. Astfel, un grad ridicat de congruență între tipul de personalitate al individului și tipul mediului profesional ar conduce la satisfacție în muncă, stabilitate și performanță.

 

TIPUL REALIST

-tip masculin, îşi exprimă dezinvolt capacităţile motrice şi psihomotrice; dispune de bună organizare în planul acţiunilor motorii, dar nu şi de deprinderi/priceperi de relaţionare în plan social, preferă activităţile corporale, centrat preponderent pe reglări de tip feed-back, şi mai puţin pe reglări de tip feed-before; stabil emoţional, materialist; conformist, repertoriu relativ redus de interese extrașcolare; preferinţe pentru probleme concrete,  îi displac activităţile educaţionale şi sociale.

Profesii potrivite: agricultor, mecanic, instalator, muncitor în domeniul construcțiilor, tehnician

 

TIPUL INVESTIGATIV

-este centrat pe abordările de tip teoretic, fiind motivat de cunoaşterea de sine şi a lumii; adevărul reprezintă valoarea centrală care îi ghidează acţiunile  în cele mai diferite contexte; bine orientat în sarcină,  încearcă să înţeleagă cauzalitatea şi interdependenţa fenomenelor; tendinţă spre introversie, metodic, riguros şi  organizat în activitatea de cercetare, se caracterizează printr-o vie  curiozitate ştiinţifică; procesul rezolvării de probleme constituie o sursă importantă de satisfacţie pentru  tipul investigativ; nevoie de explicare a diferitelor fenomene din natură şi societate; preocupat de abstract, de concept, de situaţii problematice slab definite, de logică; îi displac activităţile sociale.

Profesii potrivite: psiholog, matematician, medic (veterinar), cercetător, inginer

 

TIPUL ARTISTIC

-preferă activităţile care au un grad mai mare de flexibilitate, libertate în abordarea sarcinilor școlare; sensibilitate emoţională şi creativitate artistică peste medie; introspectivi şi nonconformişti; competenţe de excepţie în domeniul artelor plastice; evită activităţile caracterizate printr-un grad crescut de organizare, riguros structurate, strict reglementate, marcate de parcurgerea obligatorie a unor proceduri standardizate; evită activităţile administrative.

Profesii potrivite: actor, pictor, scriitor, fotograf, dansator, stilist, designer

 

TIPUL SOCIAL

prietenos şi agreabil; preferă un mediu în care să-şi exercite influenţa în plan social; dispune de abilităţi de relaţionare, altruismul fiind valoarea centrală; caută contactul social, manifestând grijă pentru dezvoltarea relaţiilor sociale; cultivă cu grijă relaţiile sociale în detrimentul dezvoltării altor abilităţi; comportamente prosociale, orientate spre cooperare şi soluţionarea conflictelor interpersonale.

Profesii potrivite: psiholog, asistent social, cadru didactic, antrenor

 

TIPUL ÎNTREPRINZĂTOR

-persoană extravertă, stenică, energică, tenace; iniţiativa reprezintă unul dintre elementele definitorii pentru acest tip; îşi asumă riscuri în deciziile privind iniţierea proiectelor, fixarea obiectivelor şi a termenelor de predare; flexibilitate decizională; dispune de plasticitate în abordarea mediului competiţional; tendinţe accentuate de dominare şi conducere; încredere mare în forţele proprii; apelează la strategii persuasive şi le utilizează cu succes.

Profesii potrivite: manager, avocat, politician, agent turism / imobiliar

 

TIPUL CONVENȚIONAL

-este o persoană conformistă; agreează stabilitatea şi siguranţa în activități, chiar dacă acestea sunt monotone; activităţile marcate de rutină nu constituie o sursă de stres pentru persoanele acestui tip; obţin eficienţă în condiţiile existenţei unui cadru normativ bine precizat; dependent de structurile organizaţionale birocratice, bazate pe modalităţi algoritmice; în situaţii slab definite, cu termene presante, găseşte soluţii cu mare dificultate; manifestă rezistenţă la schimbare; utilizează preponderent deprinderi în rezolvarea de probleme.

Profesii potrivite: asistent manager, bibliotecar, lucrător comercial, operator PC / call center

Caracteristicile fiecărui tip prezentat se găsesc în proporţii diferite la una şi aceeaşi persoană, unele dintre ele având, în mod obişnuit, o forţa mai mare de organizare a personalităţii.

Contact:

Răspundem problemelor copiilor, părinţilor și cadrelor didactice, anonim și confidențial:

  • la telefon: 116 111 (fără prefix), gratuit din rețelele Telekom fix, Telekom mobil, Vodafone și Orange, de luni până vineri în intervalul 08.00 – 20.00.
  • pe email: telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, 7 zile din 7, 24 de ore din 24.